Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1201 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
154480010019Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Ābeles
254480010010Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Āboliņi
354480050044Zemes un būvju īpašums"Akmentiņi", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Akmentiņi
454480010030Zemes un būvju īpašums"Alvīši", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Alvīši
554480080058Zemes un būvju īpašums"Amoliņi", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Amoliņi
654480040018Zemes un būvju īpašums"Aplociņi", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Aplociņi
754480010046Zemes un būvju īpašums"Apses", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Apses
Citi nosaukumi: Apses
854480060145Zemes un būvju īpašums"Āres", Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Āres
954480060017Zemes un būvju īpašums"Asari", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Asari
Citi nosaukumi: Asari
1054480060010Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Ataugas
1154480040032Zemes un būvju īpašums"Atvasaras", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Atvasaras
1254480050320Zemes un būvju īpašums"Augstsprieguma tīkla apakšstacija Eleja", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Augstsprieguma tīkla apakšstacija Eleja
1354480080052Zemes un būvju īpašums"Ausekļi", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Ausekļi
1454480010036Zemes un būvju īpašums"Ausmas", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Ausmas
1554480020040Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Avotiņi
Citi nosaukumi: Avotiņi
1654480010100Zemes un būvju īpašums"Baubišķi", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Baubišķi
1754480080031Zemes un būvju īpašums"Bernāti", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Bernāti
Citi nosaukumi: Bernāti
1854480060310Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Bērzi
1954485070003Būvju īpašums"Beverīnas", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Beverīnas
Citi nosaukumi: Beverīnas
2054480070015Zemes un būvju īpašums"Beverīnas", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Beverīnas
Citi nosaukumi: Beverīnas
2154485070071Būvju īpašums"Beverīnas Dravnieki", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Beverīnas - Dravnieki
2254480070003Zemes un būvju īpašums"Beverīnas Dravnieki", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Beverīnas Dravnieki
2354480040065Zemes un būvju īpašums"Birzītes", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Birzītes
2454489000440Dzīvokļa īpašums"Birzītes" - 1, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
2554489000631Dzīvokļa īpašums"Birzītes" - 2, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
2654489000386Dzīvokļa īpašums"Birzītes" - 3, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
2754489000656Dzīvokļa īpašums"Birzītes" - 4, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
2854489000647Dzīvokļa īpašums"Birzītes" - 7, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
2954480030008Zemes un būvju īpašums"Birzmalas", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Birzmalas
3054480080074Zemes un būvju īpašums"Biteri", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Biteri
3154480050047Zemes un būvju īpašums"Briedīši", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Briedīši
3254480010012Zemes un būvju īpašums"Brieži", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Brieži
3354480010071Zemes un būvju īpašums"Briežu stacija", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Briežu stacija
3454480060129Zemes un būvju īpašums"Brīvnieki", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Brīvnieki
3554480060114Zemes un būvju īpašums"Brīvzemnieki", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Brīvzemnieki
3654480080066Zemes un būvju īpašums"Brūveri", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Brūveri
Citi nosaukumi: Brūveri
3754480050005Zemes un būvju īpašums"Censoņi", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Censoņi
Citi nosaukumi: Censoņi
3854480080011Zemes un būvju īpašums"Ceriņi", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Ceriņi
3954480030007Zemes un būvju īpašums"Ciemiņi", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Ciemiņi
4054480080032Zemes un būvju īpašums"Činčas", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Činčas
Citi nosaukumi: Činčas
4154480060150Zemes un būvju īpašums"Čudari", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Čudari
4254480060084Zemes un būvju īpašums"Dainas", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Dainas
4354480080073Zemes un būvju īpašums"Dārziņi", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Dārziņi
4454480040003Zemes un būvju īpašums"Daujāti", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Daujāti
4554480080004Zemes un būvju īpašums"Daumanti", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Daumanti
4654480070012Zemes un būvju īpašums"Dravnieki", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Dravnieki
4754480050011Zemes un būvju īpašums"Drēbnieki", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Drēbnieki
4854480060124Zemes un būvju īpašums"Drustēni", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Drustēni
Citi nosaukumi: Drustēni
4954480040022Zemes un būvju īpašums"Drustēnu Kalēji", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Drustēnu Kalēji
Citi nosaukumi: Drustēnu Kalēji
5054480080001Zemes un būvju īpašums"Druvas", Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
Nosaukums: Druvas
Citi nosaukumi: Druvas
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".