Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 513 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144560040154Zemes un būvju īpašums"1", Vitkuški, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Vitkuški 1
244569000106Dzīvokļa īpašums"1" - 1, Vitkuški, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
344569000107Dzīvokļa īpašums"1" - 2, Vitkuški, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
444560040037Zemes un būvju īpašums"2", Vitkuški, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Vitkuški 2
544560040113Zemes un būvju īpašums"3", Vitkuški, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Vitkuški 3
644560010001Zemes un būvju īpašums"Aboliņi", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Āboliņi
744560070038Zemes un būvju īpašums"Aijas", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Aijas
844560010009Zemes un būvju īpašums"Aizkalni", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Aizkalni
944560010039Zemes un būvju īpašums"Aizupes", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Aizupes
1044560030030Zemes un būvju īpašums"Alutiņi", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Alutiņi
1144560040025Zemes un būvju īpašums"Anmuiža", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Anmuiža
1244560020043Zemes un būvju īpašums"Āres", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Āres
1344560010010Zemes un būvju īpašums"Atvari", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Atvari
1444560020009Zemes un būvju īpašums"Audzītes", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Audzītes
1544560050134Zemes un būvju īpašums"Ausekļi", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Ausekļi
1644565050010Būvju īpašums"Austriņi 1", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
1744565050013Būvju īpašums"Austrumi", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
1844560040078Zemes un būvju īpašums"Bāliņi", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Bāliņi
1944560040169Zemes un būvju īpašums"Baltmuiža 2", Baltmuiža, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Baltmuiža
2044560040198Zemes un būvju īpašums"Baltmuiža 2A", Baltmuiža, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Baltmuiža 2A
2144560040171Zemes un būvju īpašums"Baltmuiža 3", Baltmuiža, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Baltmuiža
2244560040202Zemes un būvju īpašums"Baltmuiža 4", Baltmuiža, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
2344560040203Zemes un būvju īpašums"Baltmuiža 5", Baltmuiža, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Baltmuiža
2444560040204Zemes un būvju īpašums"Baltmuiža 6", Baltmuiža, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Baltmuiža
2544560040205Zemes un būvju īpašums"Baltmuiža 7", Baltmuiža, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Baltmuiža
2644560040170Zemes un būvju īpašums"Baltmuiža 8", Baltmuiža, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Baltmuiža
2744560040201Zemes un būvju īpašums"Baltmuiža 9", Baltmuiža, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Baltmuiža
2844560040200Zemes un būvju īpašums"Baltmuiža 10", Baltmuiža, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Baltmuižas jaunāmāja
2944560030008Zemes un būvju īpašums"Bangas", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Bangas
3044560040092Zemes un būvju īpašums"Baravikas", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Baravikas
3144560030040Zemes un būvju īpašums"Bērtuļi", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Bērtuļi
3244560070004Zemes un būvju īpašums"Bruņinieki", Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Bruņinieki
3344560040006Zemes un būvju īpašums"Bumbieri", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Bumbieri
3444560060118Zemes un būvju īpašums"Celiņi A", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Celiņi A
3544560050024Zemes un būvju īpašums"Ceļmalas", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Ceļmalas
3644560030046Zemes un būvju īpašums"Ciemiņi", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Ciemiņi
3744560050127Zemes un būvju īpašums"Dadži", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Dadži
3844565060004Būvju īpašums"Darbmīļi", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
3944560020100Zemes un būvju īpašums"Darbnīcas 1", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Darbnīcas
4044560010005Zemes un būvju īpašums"Debestiņi", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Debestiņi
4144560060008Zemes un būvju īpašums"Drošvari", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Drošvari
4244560040088Zemes un būvju īpašums"Druviņas", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Druviņas
4344560020062Zemes un būvju īpašums"Ducāni", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Dūcāni
4444565020011Būvju īpašums"Ducāni", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
4544560070318Zemes un būvju īpašums"Dzelzceļa stacija 4", Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Dzīvojamā māja Nr.4(Raiņa iela Nr.11)
4644560040070Zemes un būvju īpašums"Dzērvenes 1", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Dzērvenes
4744560070028Zemes un būvju īpašums"Dzidras", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Dzidras
4844560020031Zemes un būvju īpašums"Dziļgrāvji", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Dziļgrāvji
4944560040102Zemes un būvju īpašums"Dzirnavas", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Dzirnavas
5044560010065Zemes un būvju īpašums"Ecētāji", Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444
Nosaukums: Ecētāji
Īpašuma dati atjaunoti: 10.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap