Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Ķekavas novads » Ķekavas pagasts » Katlakalns » Edžus iela » Mājas

1. - 17. no 17 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700070862Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 1, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 1
280700070866Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 2, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 2
380700070861Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 3, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 3
480700070865Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 4, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 4
580700070863Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 5, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 5
680700070864Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 6, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 6
780700070900Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 7, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 7
880700070867Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 8, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 8
980700070899Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 9, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 9
1080700070868Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 10, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 10
1180700070615Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 11, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 11
1280700070581Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 12, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 12
1380700070901Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 14, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 14
1480700070902Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 16, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 16
1580700070903Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 18, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 18
1680700070904Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 20, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 20
1780700070905Zemes un būvju īpašumsEdžus iela 22, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Edžus iela 22
Īpašuma dati atjaunoti: 18.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati