Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Dzirnavu iela » Mājas

1. - 50. no 1278 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101009157064Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

201000200137Zemes un būvju īpašumsBaznīcas iela 7, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

301009172566Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 1, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

401009173295Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 1A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

501009182891Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 1B, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

601009159347Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 1C, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

701009161816Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 1D, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

801009179572Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 2, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

901009161482Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 3, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

1001009169279Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 4, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

1101009158255Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 5, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

1201009172998Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 6, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

1301009193051Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 7, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

1401009155614Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 8, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

1501009158616Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 9, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

1601009159069Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 10, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

1701009191697Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 11, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

1801009161178Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 12, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

1901009170983Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 13, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

2001009155285Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 14, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

2101009155119Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 15, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

2201009158462Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 16, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

2301009164465Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 17, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

2401009159495Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 18, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

2501009174699Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 19, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

2601009161894Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 20, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

2701009161890Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 21, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

2801009162628Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 21A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

2901009159058Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 22, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

3001009159070Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 23, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

3101009209163Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 24, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

3201009158713Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 7 - 25, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi

Himenejs, Jam Store, Nikos

3301000180004Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 1, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3401000180019Zemes un būvju īpašumsDzirnavu iela 2, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Elizabete, Rixwell Terrace Design Hotel
3501009190135Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 1, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
3601009215274Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 2, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
3701009206564Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 3, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
3801009183240Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 4, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
3901009193226Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 5, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
4001009190944Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 6, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
4101009051330Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 7, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
4201009215029Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 8, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
4301009232229Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 9, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
4401009208359Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 10, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
4501009947322Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 11, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
4601009218115Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 12, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
4701009250577Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 12A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
4801009193760Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 13, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
4901003180264Paātrināti privatizēts dzīvoklisDzirnavu iela 3 - 13A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
5001009183149Dzīvokļa īpašumsDzirnavu iela 3 - 14, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
Citi nosaukumi: Top Cosmetics
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".