Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 28. no 28 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000821260Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 1, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
201000820434Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 1B, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
301000822216Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 2, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
401000821099Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 2A, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
501005820054Būvju īpašumsDunalkas iela 2 k-1, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
601000820317Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 2 k-2, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
701000820304Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 2 k-3, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
801000820303Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 2 k-4, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
901000820271Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 2 k-5, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
1001000820455Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 3A, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
1101000820644Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 4, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
1201000822197Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 4A, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
1301000820641Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 4B, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
1401000820036Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 5, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
1501000820833Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 5A, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
1601000821171Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 6, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
1701000820097Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 7, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
1801000821240Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 7A, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
1901001170040Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 8, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
2001001170276Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 8A, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
2101001172096Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 8B, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
2201001170054Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 9, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
2301001170041Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 10, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
2401001172065Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 10A, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
2501001172066Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 10B, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
2601001170053Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 11C, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
2701001170042Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 12, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
2801001170263Zemes un būvju īpašumsDunalkas iela 13, Rīga, LV-1029
Apkaime: Imanta
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".