Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 815 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180119003946Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-601
280110030225Zemes un būvju īpašumsDienvidu iela 1, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
380119004234Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 1, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1-1
480119003791Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 2, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-2
580119003947Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 3, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-3
680119006118Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 4, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1-4
780119003410Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 5, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-5
880119004308Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 6, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1-6
980119003255Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-7
1080119005115Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1 - 8
1180119003297Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 9, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-9
1280119003232Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 10, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1-10
1380119003445Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 11, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-11
1480119003411Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 12, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1-12
1580119004513Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 13, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1 dz.13
1680119004622Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 14, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1-14
1780119006103Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 15, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
1880119003182Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 16, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-16
1980119004677Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 17, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1-17
2080119005607Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 18, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
2180119003942Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 19, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-19
2280119004001Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 20, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-20
2380119003168Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 21, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1,dz.21
2480119003446Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 22, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1,dz.22
2580119006100Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 23, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
2680119003728Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 24, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-24
2780119003447Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 25, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-25
2880119004422Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 26, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1-26
2980119004499Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 27, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1-27
3080119003507Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 28, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-28
3180119006257Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 29, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1 - 29
3280119003466Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 30, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-30
3380119003948Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 31, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-31
3480119003941Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 32, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
3580119004136Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 33, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1 dz. 33
3680119003925Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 34, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-34
3780119003876Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 35, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-35
3880119003429Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 36, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-36
3980119003231Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 37, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-37
4080119003170Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 38, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1,dz.38
4180119004780Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 39, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-39
4280119004143Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 40, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1 dz. 40
4380119006178Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 41, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
4480119004500Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 42, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
4580119004404Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 43, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1-43
4680119003267Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 44, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1,dz.44
4780119006183Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 45, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
4880119005313Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 46, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
4980119003326Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 47, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu 1-47
5080119004118Dzīvokļa īpašumsDienvidu iela 1 - 48, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Nosaukums: Dienvidu iela 1 dz. 48
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".