Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 80 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
196520060197Zemes un būvju īpašums"Amatnieki", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Amatnieki
296520060066Zemes un būvju īpašums"Ausmas", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Ausmas
396520060230Zemes un būvju īpašums"Ausmas 1", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Ausmas
496520060176Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Avotiņi
596520060142Zemes un būvju īpašums"Beikas 1", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Beikas 1
696520060081Zemes un būvju īpašums"Celtnieki", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Celtnieki
796520060071Zemes un būvju īpašums"Centrs", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Centrs
896520060148Zemes un būvju īpašums"Dauguļi 2", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Ziedkalni
996520060240Zemes un būvju īpašums"Dauguļi 3", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Dauguļi 3
1096520060149Zemes un būvju īpašums"Dauguļi 4", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Egles
1196520060138Zemes un būvju īpašums"Dauguļu pasts", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Dauguļu pasts
1296529000129Dzīvokļa īpašums"Dauguļu pasts" - 1, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
1396529000099Dzīvokļa īpašums"Dauguļu pasts" - 2, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
1496520060177Zemes un būvju īpašums"Dauguļu skola", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Dauguļu skola
Citi nosaukumi: Dauguļu skola
1596520060137Zemes un būvju īpašums"Doktorāts Dauguļi", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Doktorāts Dauguļi
1696529000098Dzīvokļa īpašums"Doktorāts Dauguļi" - 1, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
1796529000097Dzīvokļa īpašums"Doktorāts Dauguļi" - 2, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
1896529000090Dzīvokļa īpašums"Doktorāts Dauguļi" - 4, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
1996529000150Dzīvokļa īpašums"Doktorāts Dauguļi" - 5, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
2096520060174Zemes un būvju īpašums"Druvas", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Druvas
2196520060196Zemes un būvju īpašums"Dzelmes", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Dzelmes
2296520060189Zemes un būvju īpašums"Grauži", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Grauži
2396520060216Zemes un būvju īpašums"Ivetas", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Ivetas
2496520060202Zemes un būvju īpašums"Liepiņas", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Liepiņas
2596520060033Zemes un būvju īpašums"Mārītes", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Mārītes
2696520060043Zemes un būvju īpašums"Mežvijas", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Mežvijas
2796525060012Būvju īpašums"Norieti", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Norieti
Citi nosaukumi: Norieti
2896520060098Zemes un būvju īpašums"Prauliņi", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Prauliņi
2996520060194Zemes un būvju īpašums"Puķu Celmiņi", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Celmiņi
3096520060168Zemes un būvju īpašums"Salnieki", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Salnieki
Citi nosaukumi: Salnieki
3196520060083Zemes un būvju īpašums"Sarmas", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Sarmas
3296520060069Zemes un būvju īpašums"Sarmas 1", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Sarmas
3396525060016Būvju īpašums"Sarmas 1", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Sarmas 1
3496525060010Būvju īpašums"Sauleskalni", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Sauleskalni
3596525060011Būvju īpašums"Sauleskalni", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Sauleskalni (kūtiņa)
3696525060007Būvju īpašums"Sauleskalni", Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Nosaukums: Sauleskalni
3796529000104Dzīvokļa īpašums"Sauleskalni" - 1, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
3896529000115Dzīvokļa īpašums"Sauleskalni" - 2, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
3996529000102Dzīvokļa īpašums"Sauleskalni" - 3, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
4096529000143Dzīvokļa īpašums"Sauleskalni" - 4, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
4196529000126Dzīvokļa īpašums"Sauleskalni" - 5, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
4296529000112Dzīvokļa īpašums"Sauleskalni" - 6, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
4396529000103Dzīvokļa īpašums"Sauleskalni" - 7, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
4496529000114Dzīvokļa īpašums"Sauleskalni" - 9, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
4596529000120Dzīvokļa īpašums"Sauleskalni" - 10, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
4696529000154Dzīvokļa īpašums"Sauleskalni" - 12, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
4796529000106Dzīvokļa īpašums"Sauleskalni" - 13, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
4896529000121Dzīvokļa īpašums"Sauleskalni" - 14, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
4996529000122Dzīvokļa īpašums"Sauleskalni" - 15, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
5096529000111Dzīvokļa īpašums"Sauleskalni" - 17, Dauguļi, Dikļu pagasts, Valmieras novads, LV-4223
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".