Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Balvu novads » Balvi » Daugavpils iela » Mājas

1. - 50. no 460 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
138010030277Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 1, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 1
238010030564Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 1a
338010030626Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 1B, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 1B
438010030693Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 1C, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 1C
538010030135Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 2
638010030565Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 2A, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 2a
738010030072Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 3, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 3
838010030136Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 4, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 4
938010030278Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 5, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 5
1038010030073Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 6, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 6
1138010030269Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 7, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 7
1238010030128Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 7A, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 7
1338010030271Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 8, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 8
1438010030127Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 9, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 9
1538010030272Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 10, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 10
1638010030048Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 11, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 11
1738010030273Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 12, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 12
1838010030140Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 21, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 21
1938010030309Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 23, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 23
2038010030312Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 24, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 24
2138010030313Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 26
2238010030126Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 27, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 27
2338010030102Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 27A, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 27A
2438010030314Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 28, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 28
2538010030308Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 29, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 29
2638010030052Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 31, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 31
2738010030315Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 32, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 32
2838010030090Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 33, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 33
2938010030316Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 34, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 34
3038010030041Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 35, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 35
3138010030610Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 35B, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 35B
3238010030311Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 35C, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 35C
3338010030088Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 36, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 36
3438010030317Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 38, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 38
3538010030307Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 39, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 39
3638010030318Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 40, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 40
3738010030392Zemes un būvju īpašumsDaugavpils iela 41, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nosaukums: Daugavpils iela 41
3838019000887Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 41 - 1, Balvi, Balvu novads, LV-4501
3938019000604Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 41 - 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501
4038019000606Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 41 - 3, Balvi, Balvu novads, LV-4501
4138019000104Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 41 - 4, Balvi, Balvu novads, LV-4501
4238019000392Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 41 - 5, Balvi, Balvu novads, LV-4501
4338019002209Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 41 - 6, Balvi, Balvu novads, LV-4501
4438019000103Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 41 - 7, Balvi, Balvu novads, LV-4501
4538019002451Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 41 - 9, Balvi, Balvu novads, LV-4501
4638019000612Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 41 - 10, Balvi, Balvu novads, LV-4501
4738019000319Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 41 - 11, Balvi, Balvu novads, LV-4501
4838019000886Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 41 - 12, Balvi, Balvu novads, LV-4501
4938019002504Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 41 - 13, Balvi, Balvu novads, LV-4501
5038019002401Dzīvokļa īpašumsDaugavpils iela 41 - 14, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".