Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Ķekavas novads » Ķekavas pagasts » Katlakalns » Dāliju iela » Mājas

1. - 22. no 22 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700020253Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 1, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.381
280700020413Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 2, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.410
380700020354Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 3, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.382
480700020372Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 4, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.409
580700020070Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 5, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.383
680700020402Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 6, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr. 408
780700020538Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 7, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.386
880700020371Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 8, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr.405
980700020434Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 9, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.387
1080700020466Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 10, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr.404
1180700020234Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 11, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr.388
1280700020367Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 12, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr. 403
1380700020138Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 13, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.389
1480700020024Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 14, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr. 402
1580700020539Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 15, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.390
1680700020425Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 16, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr. 401
1780700020268Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 17, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
1880700020277Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 18, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr. 400
1980700020443Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 19, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.392
2080700020370Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 20, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.399
2180700020363Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 21, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr. 395
2280700020276Zemes un būvju īpašumsDāliju iela 22, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.398
Īpašuma dati atjaunoti: 18.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati