Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Ķekavas novads » Ķekavas pagasts » Valdlauči » Cītaru iela » Mājas

1. - 50. no 188 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700010071Zemes un būvju īpašumsCītaru iela 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Valdlauči 8
280709000326Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
380709001303Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
480709001206Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 3, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
580709000676Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 4, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
680709000406Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 5, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
780709002183Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 6, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
880709001233Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 7, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
980709001527Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 8, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1080709002976Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 9, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1180709001905Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 10, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1280709001666Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1380709000938Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 12, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1480709001600Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 13, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1580709001634Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 14, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1680709000251Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 15, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1780709002686Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 16, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1880709000421Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 17, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1980709000405Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 18, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2080709001101Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 19, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2180709000413Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 20, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2280709000404Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 21, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2380709000727Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 22, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2480709000176Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 23, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2580709000074Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 24, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2680709000302Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 25, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2780709000454Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 26, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2880709000535Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 27, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2980709000827Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 28, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3080709000204Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 29, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3180709001415Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 30, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3280709000415Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 31, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3380709002970Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 32, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3480709000634Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 33, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3580709000633Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 34, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3680709000465Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 35, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3780709000403Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 36, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3880709001601Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 37, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3980709000725Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 38, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4080709000384Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 39, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4180709001548Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 40, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4280709000223Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 41, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4380709000143Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 42, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4480709000751Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 43, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4580709001034Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 44, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4680709000402Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 45, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4780709001319Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 46, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4880709002057Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 47, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4980709002597Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 48, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
5080709002184Dzīvokļa īpašumsCītaru iela 2 - 49, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".