Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 526 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
168500040367Zemes un būvju īpašums"678. km", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: 678 km
268509000005Dzīvokļa īpašums"678. km" - 1, Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
368509000006Dzīvokļa īpašums"678. km" - 2, Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
468500030037Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Ābeles
568500020160Zemes un būvju īpašums"Ābeļziedi", Kleperi, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Ābeļziedi
668500040347Zemes un būvju īpašums"Aivari", Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Aivari
768500020073Zemes un būvju īpašums"Aizpurvi", Zabolotje, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Aizpurvi
868500070028Zemes un būvju īpašums"Akači", Muļči, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Akači
968500020123Zemes un būvju īpašums"Akmeņi", Dubinova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Akmeņi
1068500040218Zemes un būvju īpašums"Akmeņkrasts", Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Lipski
1168500040329Zemes un būvju īpašums"Aktinīdija", Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Aktinīdija
1268500040212Zemes un būvju īpašums"Alikas", Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Alikas
1368500040328Zemes un būvju īpašums"Alisa", Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Alisa
1468500040102Zemes un būvju īpašums"Alniņi", Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Alniņi
1568500040204Zemes un būvju īpašums"Anitas", Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Anitas
1668500040050Zemes un būvju īpašums"Apkolni", Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Apkolni
1768500030120Zemes un būvju īpašums"Asniņi", Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Asniņi
1868500050027Zemes un būvju īpašums"Astras", Križuta, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Astras
1968500040370Zemes un būvju īpašums"Auseklītis", Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Auseklītis
2068500030101Zemes un būvju īpašums"Austriņi", Pļātova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Austriņi
2168500030025Zemes un būvju īpašums"Austrumi", Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Austrumi
2268500040324Zemes un būvju īpašums"Avoti", Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Avoti
2368500040113Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Avotiņi
2468509000060Dzīvokļa īpašums"Avotiņi" - 1, Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
2568509000074Dzīvokļa īpašums"Avotiņi" - 2, Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
2668500040315Zemes un būvju īpašums"Avotiņš", Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Avotiņš
2768500040072Zemes un būvju īpašums"Balti", Putrinieki, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Balti
2868500020305Zemes un būvju īpašums"Baltiņi", Dubinova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
2968500040323Zemes un būvju īpašums"Beļajevi", Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Beļajevi
3068500020040Zemes un būvju īpašums"Belovo", Zeļčeva, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Belovo
3168500050055Zemes un būvju īpašums"Benedikti", Trokši, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Benedikti
3268500030253Zemes un būvju īpašums"Bērnudārzs", Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Bērnudārzs
3368500040470Zemes un būvju īpašums"Bērziņi S", Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Bērziņi-S
Citi nosaukumi: Virši
3468500040244Zemes un būvju īpašums"Bērzlapas", Evertova, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Bērzlapas
3568500030106Zemes un būvju īpašums"Biči", Pabarga, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Biči
3668500040035Zemes un būvju īpašums"Birzīte", Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Birzīte
3768500040463Zemes un būvju īpašums"Birzīte 2", Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Birzīte-2
3868500050014Zemes un būvju īpašums"Bišu mājas", Križuta, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Bišu Mājas
3968500020032Zemes un būvju īpašums"Bogumina", Antiži, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Bogumina
4068500030345Zemes un būvju īpašums"Briljanti", Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Nosaukums: Briljanti
4168509000028Dzīvokļa īpašums"Briljanti" - 2, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
4268509000045Dzīvokļa īpašums"Briljanti" - 4, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
4368509000020Dzīvokļa īpašums"Briljanti" - 5, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
4468509000015Dzīvokļa īpašums"Briljanti" - 6, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
4568509000021Dzīvokļa īpašums"Briljanti" - 7, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
4668509000041Dzīvokļa īpašums"Briljanti" - 10, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
4768509000067Dzīvokļa īpašums"Briljanti" - 11, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
4868509000018Dzīvokļa īpašums"Briljanti" - 12, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
4968509000065Dzīvokļa īpašums"Briljanti" - 13, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
5068509000014Dzīvokļa īpašums"Briljanti" - 14, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".