Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 62 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
176425040001Būvju īpašumsCiriša iela 1A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: Cirīšu iela 1A
276429000183Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
376429000136Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
476429000137Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
576429000138Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
676429000028Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
776429000139Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
876429000184Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
976429000140Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1076429000141Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 9, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1176429000142Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 10, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1276429000001Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 11, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1376429000185Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 12, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1476429000007Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 13, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1576429000143Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 14, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1676429000223Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 15, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1776429000219Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 16, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1876429000025Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 17, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
1976429000144Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 18, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2076429000145Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 19, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2176429000012Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 20, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2276429000146Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 21, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2376429000147Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 22, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2476429000148Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 23, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2576429000208Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 1A - 24, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2676425040097Būvju īpašumsCiriša iela 1B, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Nosaukums: VAS ``Latvenergo`` ēku(būvju) īpašums
2776429000149Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2 - 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2876429000150Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2 - 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
2976429000151Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2 - 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3076429000152Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2 - 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3176429000046Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2 - 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3276429000045Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2 - 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3376429000153Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2 - 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3476429000154Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2 - 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3576429000155Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2 - 9, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3676429000009Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2 - 10, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3776429000233Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2 - 11, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3876429000156Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2 - 12, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
3976425040002Būvju īpašumsCiriša iela 2A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4076429000157Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2A - 1, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4176429000039Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2A - 2, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4276429000158Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2A - 3, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4376429000259Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2A - 4, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4476429000159Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2A - 5, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4576429000160Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2A - 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4676429000161Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2A - 7, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4776429000002Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2A - 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4876429000162Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2A - 9, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
4976429000163Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2A - 10, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
5076429000124Dzīvokļa īpašumsCiriša iela 2A - 11, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati