Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 588 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
164480020038Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Ābeles
264480030889Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Āboliņi
364480050059Zemes un būvju īpašums"Ādami", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Ādami
464480070021Zemes un būvju īpašums"Aizstrauti", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Aizstrauti
Citi nosaukumi: Aizstrauti
564480050446Zemes un būvju īpašums"Akācijas", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Akācijas
664480080014Zemes un būvju īpašums"Akmeņnieki", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Akmeņnieki
764480050029Zemes un būvju īpašums"Akmentiņi", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Akmentiņi
Citi nosaukumi: Akmentiņi
864480020044Zemes un būvju īpašums"Amatnieki", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Amatnieki
964480080058Zemes un būvju īpašums"Andi", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Andi
1064480050141Zemes un būvju īpašums"Aplociņi", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Aplociņi
Citi nosaukumi: Aplociņi
1164480050162Zemes un būvju īpašums"Aptieka", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Aptieka
1264480080012Zemes un būvju īpašums"Arāji", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Arāji
Citi nosaukumi: Arāji
1364480050166Zemes un būvju īpašums"Ārsta māja", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Ārsta māja
Citi nosaukumi: Kalpu māja
1464480020057Zemes un būvju īpašums"Asari", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Meža Asari
1564480080019Zemes un būvju īpašums"Ašvalki", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Ašvalki
1664480080017Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Ataugas
1764480050164Zemes un būvju īpašums"Atbalsti", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Atbalsti
Citi nosaukumi: Cīravas senlietu krātuve
1864480070046Zemes un būvju īpašums"Atmatas", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Atmatas
Citi nosaukumi: Atmatas
1964480050510Zemes un būvju īpašums"Attīrīšanas iekārtas", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Attīrīšanas iekārtas
2064480030141Zemes un būvju īpašums"Ausekļi", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Ausekļi
2164480050170Zemes un būvju īpašums"Ausmas", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Ausmas
2264489000003Dzīvokļa īpašums"Ausmas" - 1, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
2364489000143Dzīvokļa īpašums"Ausmas" - 2, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
2464489000013Dzīvokļa īpašums"Ausmas" - 3, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
2564489000113Dzīvokļa īpašums"Ausmas" - 4, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
2664489000011Dzīvokļa īpašums"Ausmas" - 5, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
2764489000075Dzīvokļa īpašums"Ausmas" - 6, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
2864489000072Dzīvokļa īpašums"Ausmas" - 7, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
2964489000036Dzīvokļa īpašums"Ausmas" - 8, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
3064489000008Dzīvokļa īpašums"Ausmas" - 9, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
3164489000068Dzīvokļa īpašums"Ausmas" - 10, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
3264489000030Dzīvokļa īpašums"Ausmas" - 11, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
3364489000016Dzīvokļa īpašums"Ausmas" - 12, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
3464480050214Zemes un būvju īpašums"Ausmu šķūnis", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
3564485080039Būvju īpašums"Austrumi", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Austrumi
3664480080039Zemes un būvju īpašums"Austrumi", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Austrumi
3764480050103Zemes un būvju īpašums"Avoti", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Avoti
3864480020016Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Avotiņi
3964480050287Zemes un būvju īpašums"Baloži", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
4064485050008Būvju īpašums"Baltegles", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
4164480050444Zemes un būvju īpašums"Baltegles", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Baltegles
4264480030025Zemes un būvju īpašums"Baltiņi", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Baltiņi
4364480020012Zemes un būvju īpašums"Bāreņi", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Bāreņi
Citi nosaukumi: Bāreņi
4464480080436Zemes un būvju īpašums"Baumaņi", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Baumaņi
4564480050072Zemes un būvju īpašums"Bērnudārzs", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Pīlādzītis
Citi nosaukumi: Pīlādzītis
4664480090030Zemes un būvju īpašums"Bērzabji", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Bērzabji
Citi nosaukumi: Bērzabji
4764480050098Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Bērzi
4864480070051Zemes un būvju īpašums"Bērziņi", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Bērziņi
4964480030147Zemes un būvju īpašums"Biruļi", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Biruļi
5064480040072Zemes un būvju īpašums"Birzes", Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453
Nosaukums: Birzes
Citi nosaukumi: Birzes
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".