Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Daugavpils » Cialkovska iela » Mājas

1. - 50. no 890 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
105000281305Zemes un būvju īpašumsCialkovska iela 3, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
205009028845Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 1, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
305009010068Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 1B, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
405009015406Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 2, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
505009028473Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 3, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
605009023713Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 4, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
705009010317Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 5, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
805009001014Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 6, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
905009010869Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 7, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1005009000031Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 8, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1105009029529Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 9, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1205009008294Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 10, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1305009035674Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 11, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1405009028472Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 12, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1505009035682Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 13, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1605009028948Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 14, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1705009002215Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 15, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1805009000095Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 16, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1905009020621Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 17, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2005009035668Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 18, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2105009006742Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 19, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2205009035675Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 20, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2305009032430Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 21, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2405009035683Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 22, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2505009000077Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 23, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2605009000355Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 24, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2705009026701Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 25, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2805009006145Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 26, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2905009000053Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 27, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3005009030905Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 28, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3105009021381Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 29, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3205009015324Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 30, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3305009035676Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 31, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3405009023209Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 32, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3505009000755Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 33, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3605009022971Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 34, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3705009028474Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 35, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3805009013899Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 36, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3905009002097Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 37, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4005009001671Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 38, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4105009035662Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 39, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4205009002466Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 40, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4305009022958Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 41, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4405009024141Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 42, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4505009012508Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 43, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4605009002328Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 44, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4705009031643Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 45, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4805009035663Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 46, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4905009013613Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 47, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
5005009028475Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 3 - 48, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".