Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Daugavpils » Cialkovska iela » 14 » Dzīvokļi

1. - 50. no 116 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
105005281605Būvju īpašumsCialkovska iela 14, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
205009033277Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 1, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
305009033644Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 2, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
405009033643Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 3, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
505009002602Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 4, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
605009002172Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 5, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
705009002792Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 6, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
805009028748Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 7, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
905009028751Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 8, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1005009033631Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 9, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1105009023163Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 10, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1205009003300Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 11, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1305009011320Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 12, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1405009008468Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 13, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1505009003131Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 14, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1605009028744Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 15, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1705009033645Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 16, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1805009014379Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 17, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1905009008250Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 18, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2005009018379Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 19, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2105009032223Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 20, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2205009019219Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 21, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2305009001716Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 22, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2405009033648Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 23, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2505009013277Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 24, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2605009030171Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 25, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2705009019865Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 26, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2805009026692Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 27, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2905009025091Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 28, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3005009020685Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 29, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3105009025929Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 30, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3205009007503Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 31, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3305009033636Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 32, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3405009001587Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 33, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3505009007024Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 34, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3605009029122Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 35, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3705009013626Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 36, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3805009001608Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 37, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3905009010113Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 38, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4005009022222Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 39, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4105009028847Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 40, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4205009002906Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 41, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4305009002757Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 42, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4405009021553Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 43, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4505009005249Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 44, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4605009016088Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 45, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4705009020611Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 46, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4805009002907Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 47, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4905009008798Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 48, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
5005009001754Dzīvokļa īpašumsCialkovska iela 14 - 49, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".