Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 31. no 31 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
142960030144Zemes un būvju īpašums"Alejas", Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Alejas
242960030182Zemes un būvju īpašums"Annas Ezermaļi", Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Annas Ezermaļi
342960030124Zemes un būvju īpašums"Annas Strautiņi", Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Annas Strautiņi
442960030007Zemes un būvju īpašums"Dzērveskalns", Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Dzērveskalns
542960030140Zemes un būvju īpašums"Ezermaļi", Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Ezermaļi
642969000090Dzīvokļa īpašums"Ezermaļi" - 1, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Ezermaļi 1
742969000086Dzīvokļa īpašums"Ezermaļi" - 2, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Ezermaļi 2
842969000101Dzīvokļa īpašums"Ezermaļi" - 3, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Ezermaļi 3
942969000100Dzīvokļa īpašums"Ezermaļi" - 4, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Ezermaļi 4
1042969000099Dzīvokļa īpašums"Ezermaļi" - 5, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Ezermaļi 5
1142969000083Dzīvokļa īpašums"Ezermaļi" - 6, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Ezermaļi 6
1242969000135Dzīvokļa īpašums"Ezermaļi" - 7, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Ezermaļi-7
1342969000137Dzīvokļa īpašums"Ezermaļi" - 8, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Ezermaļi - 8
1442960030041Zemes un būvju īpašums"Labklājības", Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Labklājības
1542960030142Zemes un būvju īpašums"Oši", Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Oši
1642969000102Dzīvokļa īpašums"Oši" - 1, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Oši-1
1742969000036Dzīvokļa īpašums"Oši" - 2, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Oši-2
1842969000103Dzīvokļa īpašums"Oši" - 3, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Oši-3
1942969000002Dzīvokļa īpašums"Oši" - 4, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Oši-4
2042969000082Dzīvokļa īpašums"Oši" - 5, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Oši-5
2142969000104Dzīvokļa īpašums"Oši" - 6, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Oši-6
2242969000105Dzīvokļa īpašums"Oši" - 7, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Oši-7
2342969000001Dzīvokļa īpašums"Oši" - 8, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Oši-8
2442960030145Zemes un būvju īpašums"Rozītes", Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Rozītes
2542969000106Dzīvokļa īpašums"Rozītes" - 1, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Rozītes-1
2642969000085Dzīvokļa īpašums"Rozītes" - 2, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Rozītes-2
2742969000107Dzīvokļa īpašums"Rozītes" - 3, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Rozītes-3
2842969000108Dzīvokļa īpašums"Rozītes" - 4, Annas, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Nosaukums: Rozītes-4
2942960030009Zemes un būvju īpašumsCēsu novads
Nosaukums: Annas muiža
Citi nosaukumi: Anna Hotel
3042960030143Zemes un būvju īpašumsCēsu novads
Nosaukums: Dārznieki
3142960030079Zemes un būvju īpašumsCēsu novads
Nosaukums: Annas Skanuļi
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".