Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Cēsu novads » Cēsis » Bebru iela » Mājas

1. - 17. no 17 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
142010090221Zemes un būvju īpašumsBebru iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 1
242010090216Zemes un būvju īpašumsBebru iela 2, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 2
342010090220Zemes un būvju īpašumsBebru iela 3, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 3
442010090217Zemes un būvju īpašumsBebru iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 4
542010090242Zemes un būvju īpašumsBebru iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 5
642010090223Zemes un būvju īpašumsBebru iela 7, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 7
742010090224Zemes un būvju īpašumsBebru iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 9
842010090218Zemes un būvju īpašumsBebru iela 10, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 10
942010090518Zemes un būvju īpašumsBebru iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 11
1042010090240Zemes un būvju īpašumsBebru iela 12, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 12
1142010090524Zemes un būvju īpašumsBebru iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 13
1242010090546Zemes un būvju īpašumsBebru iela 14, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 14
1342010090525Zemes un būvju īpašumsBebru iela 15, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 15
1442010090526Zemes un būvju īpašumsBebru iela 16, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 16
1542010090559Zemes un būvju īpašumsBebru iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 17
1642010090560Zemes un būvju īpašumsBebru iela 20, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 20
1742010090544Zemes un būvju īpašumsBebru iela 22, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Nosaukums: Bebru iela 22
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati