Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Kuldīgas novads » Pelču pagasts » Ābele » Ceriņu iela » Mājas

1. - 17. no 17 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
162740010060Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 1, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Ābele 87
262740010243Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 2, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Ābele Nr.93
362740010107Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 3, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Ābele 88
462740010137Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 4, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: 94
562740010136Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 5, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: d/s Ābele zemes gabals Nr.89
662740010110Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 6, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Ābele 95
762740010167Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 7, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Ābele 90
862740010244Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 8, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Ābele 96
962740010241Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 9, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Ābele 91
1062740010245Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 10, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Ābele 97
1162740010242Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 11, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Ābele 92
1262740010250Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 12, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: d/s "Ābele"; zemes gabals Nr.106
1362740010120Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 13, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Ābele 107
1462740010004Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 14, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Ābele 105
1562740010144Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 15, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: d/s Ābele zemes gabals Nr.108
1662740010063Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 16, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Ābele Nr.104
1762740010037Zemes un būvju īpašumsCeriņu iela 17, Ābele, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301
Nosaukums: Ābele 109
Īpašuma dati atjaunoti: 18.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".