Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 18. no 18 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144840040511Zemes un būvju īpašumsCentrāles iela 13, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
244849000034Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 1, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
344849000010Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 2, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
444849000035Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 3, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
544849000072Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 5, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
644849000069Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 6, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
744849000049Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 7, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
844849000045Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 8, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
944849000037Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 9, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
1044849000048Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 10, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
1144849000076Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 11, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
1244849000047Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 12, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
1344849000024Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 13, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
1444849000060Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 14, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
1544849000013Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 15, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
1644849000023Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 16, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
1744849000038Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 17, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
1844849000052Dzīvokļa īpašumsCentrāles iela 13 - 18, Saliena, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5469
Īpašuma dati atjaunoti: 19.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".