Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 56 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
196010150020Zemes un būvju īpašumsCempu iela 1, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
296010150501Zemes un būvju īpašumsCempu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
396010150506Zemes un būvju īpašumsCempu iela 2A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 2A
496015150504Būvju īpašumsCempu iela 2B, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 2B
596010150302Zemes un būvju īpašumsCempu iela 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
696010150503Zemes un būvju īpašumsCempu iela 4, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 4
796015150505Būvju īpašumsCempu iela 4, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 4
896019000534Dzīvokļa īpašumsCempu iela 4 - 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
996019008271Dzīvokļa īpašumsCempu iela 4 - 3, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
1096019008111Dzīvokļa īpašumsCempu iela 4 - 4, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
1196010150703Zemes un būvju īpašumsCempu iela 4A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 4A
1296010151013Zemes un būvju īpašumsCempu iela 6, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 6
1396015150008Būvju īpašumsCempu iela 6A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Transformatoru apakšstacija TP-1040
1496010150104Zemes un būvju īpašumsCempu iela 7, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Misas
1596010150117Zemes un būvju īpašumsCempu iela 7A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 7A
1696010151022Zemes un būvju īpašumsCempu iela 8, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 8
1796010151032Zemes un būvju īpašumsCempu iela 8A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 8A
1896015151006Būvju īpašumsCempu iela 8A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 8A
1996010151034Zemes un būvju īpašumsCempu iela 8B, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 8B
2096015151026Būvju īpašumsCempu iela 8B, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 8B
2196010151035Zemes un būvju īpašumsCempu iela 8C, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 8C
2296015150006Būvju īpašumsCempu iela 8C, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
2396010151018Zemes un būvju īpašumsCempu iela 8D, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 8D
2496015151024Būvju īpašumsCempu iela 8D, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 8D
2596010151041Zemes un būvju īpašumsCempu iela 8E, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 8E
2696010151042Zemes un būvju īpašumsCempu iela 8F, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 8F
2796015151027Būvju īpašumsCempu iela 8F, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 8D
2896010151040Zemes un būvju īpašumsCempu iela 8G, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 8G
2996010151046Zemes un būvju īpašumsCempu iela 8H, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 8H
3096010150115Zemes un būvju īpašumsCempu iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 9
3196010151023Zemes un būvju īpašumsCempu iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 10
3296010150105Zemes un būvju īpašumsCempu iela 11, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 11
3396010150108Zemes un būvju īpašumsCempu iela 11A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 11A
3496015151101Būvju īpašumsCempu iela 12, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 12
3596010151101Zemes un būvju īpašumsCempu iela 12A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Gaides
Nosaukums: Cempu iela 12A
3696010150109Zemes un būvju īpašumsCempu iela 13, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 13
3796015150103Būvju īpašumsCempu iela 13, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 13
3896015150109Būvju īpašumsCempu iela 13, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 13
3996015150105Būvju īpašumsCempu iela 13A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 13A
4096010150009Zemes un būvju īpašumsCempu iela 13B, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 13B
4196010150106Zemes un būvju īpašumsCempu iela 15, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 15
4296010150044Zemes un būvju īpašumsCempu iela 15A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 15A
4396010150043Zemes un būvju īpašumsCempu iela 15C, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 15C
4496010150042Zemes un būvju īpašumsCempu iela 15D, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 15D
4596010150107Zemes un būvju īpašumsCempu iela 17, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 17
4696010150012Zemes un būvju īpašumsCempu iela 17A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
4796010150013Zemes un būvju īpašumsCempu iela 17B, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
4896010150110Zemes un būvju īpašumsCempu iela 17C, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
4996015150106Būvju īpašumsCempu iela 17C, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 17C
5096015150102Būvju īpašumsCempu iela 21, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Apkaime: Apakšstacija
Nosaukums: Cempu iela 21
Īpašuma dati atjaunoti: 10.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap