Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Preiļu novads » Preiļi » Celtnieku iela » 12 » Dzīvokļi

1. - 50. no 54 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
176010021804Zemes un būvju īpašumsCeltnieku iela 12, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Nosaukums: Celtnieku iela 12
276019000738Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 1, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
376019001527Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
476019001138Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 3, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
576019001137Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 4, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
676019001136Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 5, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
776019000577Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 6, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
876019000900Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 7, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
976019001135Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 8, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
1076019001151Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 9, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
1176019002510Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 10, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
1276019000873Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 11, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
1376019001120Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 12, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
1476019001134Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 13, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
1576019000034Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 14, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
1676019001133Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 15, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
1776019001132Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 16, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
1876019002213Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 17, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
1976019001131Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 18, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
2076019000240Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
2176019002036Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 20, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
2276019002210Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 22, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
2376019000949Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 23, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
2476019001130Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 24, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
2576019000302Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 25, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
2676019000600Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 26, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
2776019001129Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 27, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
2876019001128Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 28, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
2976019002085Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 29, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
3076019000150Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 30, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
3176019001127Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 31, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
3276019000075Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 32, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
3376019000856Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 33, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
3476019000819Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 34, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
3576019000283Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 36, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
3676019001126Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 37, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
3776019000525Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 38, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
3876019002570Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 39, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
3976019000633Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 40, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
4076019002001Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 41, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
4176019002715Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 42, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
4276019001125Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 43, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
4376019001124Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 44, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
4476019002255Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 45, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
4576019000499Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 46, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
4676019002411Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 47, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
4776019000056Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 48, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
4876019001122Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 49, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
4976019001123Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 50, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
5076019001289Dzīvokļa īpašumsCeltnieku iela 12 - 51, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Īpašuma dati atjaunoti: 18.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".