Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Celmu iela » Mājas

1. - 50. no 240 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101006220061Būvju īpašumsCelmu iela 1, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
201001220299Zemes un būvju īpašumsCelmu iela 1, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
301006220070Būvju īpašumsCelmu iela 2, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
401001220046Zemes un būvju īpašumsCelmu iela 2, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
501009162522Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 1, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
601009208746Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 2, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
701009211429Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 3, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
801009161101Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 4, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
901009155232Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 5, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1001009183248Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 6, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1101009221424Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 7, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1201009177782Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 8, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1301009154991Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 9, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1401009172655Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 10, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1501009184066Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 11, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1601009162479Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 12, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1701009161232Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 13, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1801009162240Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 14, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1901009231398Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 15, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2001009162425Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 16, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2101009162234Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 17, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2201009155630Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 18, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2301009174989Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 19, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2401009163746Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 20, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2501009161250Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 21, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2601009154979Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 22, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2701009156541Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 23, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2801009209724Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 24, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2901009161415Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 25, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3001009162144Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 26, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3101009158530Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 27, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3201009169511Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 28, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3301009207977Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 29, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3401009948040Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 30, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3501009158652Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 31, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3601009161285Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 32, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3701009948645Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 33, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3801009049996Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 34, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3901009188395Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 2 - 35, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4001001220066Zemes un būvju īpašumsCelmu iela 3, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
Citi nosaukumi: Juko
4101006220192Būvju īpašumsCelmu iela 3A, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4201001220067Zemes un būvju īpašumsCelmu iela 3A, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4301001220047Zemes un būvju īpašumsCelmu iela 4, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4401006220027Būvju īpašumsCelmu iela 5, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4501001220065Zemes un būvju īpašumsCelmu iela 5, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4601009012532Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 1, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4701009200831Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 2, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4801009200835Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 3, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4901009003104Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 4, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
5001009014781Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 5, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".