Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Celmu iela » 5 » Dzīvokļi

1. - 50. no 62 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101006220027Būvju īpašumsCelmu iela 5, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
201001220065Zemes un būvju īpašumsCelmu iela 5, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
301009012532Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 1, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
401009200831Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 2, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
501009200835Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 3, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
601009003104Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 4, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
701009014781Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 5, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
801009012515Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 6, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
901009200843Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 7, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1001009108551Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 8, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1101009020283Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 9, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1201009001907Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 10, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1301009060681Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 11, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1401009200828Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 12, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1501009200829Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 13, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1601009200830Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 14, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1701009018707Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 15, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1801009016149Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 16, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
1901009003941Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 17, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2001009170216Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 18, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2101009078590Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 19, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2201009016007Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 20, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2301009031130Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 21, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2401009111154Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 22, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2501009200832Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 23, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2601009050120Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 24, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2701009200833Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 25, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2801009002393Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 26, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
2901009211886Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 27, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3001009200834Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 28, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3101009014223Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 29, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3201009004054Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 30, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3301009023610Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 31, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3401009005553Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 32, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3501009023619Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 33, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3601009200836Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 34, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3701009200837Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 35, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3801009200838Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 36, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
3901009212248Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 37, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4001009042936Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 38, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4101009002495Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 39, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4201009164454Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 40, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4301009148180Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 41, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4401009234047Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 42, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4501009023611Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 43, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4601009099403Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 44, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4701009005503Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 45, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4801009232685Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 46, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
4901009200839Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 47, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
5001009161640Dzīvokļa īpašumsCelmu iela 5 - 48, Rīga, LV-1079
Apkaime: Mežciems
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".