Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 9218 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180520070633Zemes un būvju īpašums"22. km dzīvojamā māja", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: 22. km dzīvojamā māja
280529000585Dzīvokļa īpašums"22. km dzīvojamā māja" - 1, Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: 22. km dzīvojamā māja dz.1
380529000582Dzīvokļa īpašums"22. km dzīvojamā māja" - 2, Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
480520040746Zemes un būvju īpašums"30. km dzelzceļa māja", Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: 30.km dzelzceļa māja
580529000600Dzīvokļa īpašums"30. km dzelzceļa māja" - 1, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Dzelzceļa māja 30.km
680529000642Dzīvokļa īpašums"30. km dzelzceļa māja" - 2, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: 30.km Dzelzceļa māja dzīv. Nr.2
780520021804Zemes un būvju īpašums"Ainavas", Gauja, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Ainavas
880520070190Zemes un būvju īpašums"Aizupes 1", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Aizupes 1
980520070333Zemes un būvju īpašums"Aizupes 2", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Aizupes - 2
1080520060129Zemes un būvju īpašums"Akmeņrobi", Garupe, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Akmeņrobi
Citi nosaukumi: Akmeņrobi
1180520070523Zemes un būvju īpašums"Āmeri", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Āmeri
1280520090059Zemes un būvju īpašums"Ameri 4", Eimuri, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Ameri-4
1380520051143Zemes un būvju īpašums"Andreji", Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Andreji
1480520010050Zemes un būvju īpašums"Annas", Lilaste, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Annas
1580520040866Zemes un būvju īpašums"Aptiekas 1", Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Aptiekas - 1
1680520051460Zemes un būvju īpašums"Aronijas", Laveri, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Laveri-1
1780525051460Būvju īpašums"Aronijas", Laveri, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Laveri
1880525070609Būvju īpašums"Ārstes", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Ārstes
1980520070371Zemes un būvju īpašums"Ārstes", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Ārstes-2
2080520050625Zemes un būvju īpašums"Asari", Laveri, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Asari
2180520040080Zemes un būvju īpašums"Asari 1", Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Asari - 1
2280520080238Zemes un būvju īpašums"Astri", Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Astri
2380520040609Zemes un būvju īpašums"Atpūtas", Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Atpūtas
Citi nosaukumi: Atpūtas
2480520021619Zemes un būvju īpašums"Atpūtas bāze "Artibuss"", Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Atpūtas bāze "Artibuss"
2580520050839Zemes un būvju īpašums"Attekas", Laveri, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Attekas
2680520051254Zemes un būvju īpašums"Avenes", Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Avenes
2780520090005Zemes un būvju īpašums"Avotlejas", Eimuri, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Avotlejas
2880520040377Zemes un būvju īpašums"Baltrozes", Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Baltrozes
2980520020877Zemes un būvju īpašums"Bangas", Gauja, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Bangas
3080520090182Zemes un būvju īpašums"Bārbeles", Eimuri, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
3180520051746Zemes un būvju īpašums"Bērziņlauki", Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Bērziņlauki
3280520070196Zemes un būvju īpašums"Bērzkalni", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Bērzkalni
3380520040935Zemes un būvju īpašums"Birzītes", Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Birzītes
3480520040989Zemes un būvju īpašums"Blusas", Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Blusas
3580520051146Zemes un būvju īpašums"Brīvnieki", Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Brīvnieki
3680520090056Zemes un būvju īpašums"Brūnlauki 2", Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Brūnlauki 2
3780520051235Zemes un būvju īpašums"Carnikavas apakšstacija", Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Transformatoru apakšstacija Carnikava
3880520040395Zemes un būvju īpašums"Cēlāji 2", Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Cēlāji - 2
3980520052294Zemes un būvju īpašums"Ceļa Nagaiņi", Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
4080520070533Zemes un būvju īpašums"Censoņi", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Censoņi
4180520070206Zemes un būvju īpašums"Cieceres", Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Cieceres
4280520081370Zemes un būvju īpašums"Cīruļi", Garciems, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Veikals Nr.45
Citi nosaukumi: Aibe
4380520080636Zemes un būvju īpašums"Dangas", Garciems, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Dangas
4480520041004Zemes un būvju īpašums"Dūjas", Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Dūjas
4580520030100Zemes un būvju īpašums"Dūņi", Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Dūņi
4680520030540Zemes un būvju īpašums"Dūnīši", Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Dūnīši
4780520040815Zemes un būvju īpašums"Dzeņi", Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Dzeņi
4880525030434Būvju īpašums"Dzirkalns", Siguļi, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Dzirkalns
4980520021620Zemes un būvju īpašums"Dzirnezera ēra", Gauja, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Dzirnezera Ēra
5080520020528Zemes un būvju īpašums"Dzirnezers 1A", Gauja, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163
Nosaukums: Atpūtas bāze Dzirnezers 1A
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".