Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Burtnieku iela » Mājas

1. - 50. no 550 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101001150299Zemes un būvju īpašumsBurtnieku iela 1, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
201009269171Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 1, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
301009269134Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 2, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
401009269111Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 3, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
501009269099Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 4, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
601009269167Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 5, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
701009269137Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 6, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
801009269135Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 7, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
901009269154Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 8, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
1001009269155Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 9, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
1101009269138Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 10, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
1201009269168Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 11, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
1301009269141Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 12, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
1401009269094Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 13, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
1501009269152Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 14, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
1601009269100Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 15, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
1701009269158Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 16, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
1801009269091Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 17, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
1901009269096Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 18, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
2001009269148Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 19, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
2101009269122Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 20, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
2201009269173Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 21, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
2301009269162Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 22, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
2401009269097Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 23, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
2501009269104Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 24, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
2601009269123Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 25, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
2701009269136Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 26, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
2801009269082Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 27, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
2901009269146Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 28, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
3001009269101Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 29, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
3101009269172Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 30, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
3201009269119Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 31, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
3301009269106Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 32, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
3401009269103Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 33, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
3501009269083Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 34, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
3601009269120Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 35, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
3701009269115Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 36, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
3801009269131Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 37, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
3901009269087Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 38, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
4001009269145Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 39, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
4101009269108Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 40, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
4201009269170Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 41, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
4301009269107Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 42, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
4401009269116Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 43, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
4501009269112Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 44, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
4601009269150Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 45, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
4701009269093Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 46, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
4801009269140Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 47, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
4901009269130Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 48, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
5001009269092Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 1 - 49, Rīga, LV-1006
Apkaime: Teika
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".