Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Burtnieku iela » 33 » Dzīvokļi

1. - 50. no 167 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101009181645Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

201009144292Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

301005890106Būvju īpašumsBurtnieku iela 33, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

401003892830Paātrināti privatizēts dzīvoklisBurtnieku iela 33 - 1, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
501009233942Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 1A, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

601009173204Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 2, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

701009238371Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 3, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

801009195993Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 4, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

901009169406Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 5, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

1001009181791Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 6, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

1101009239607Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 7, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

1201009171558Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 7A, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

1301009154522Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 8, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

1401009217599Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 9, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

1501009238320Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 10, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

1601009132605Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 11, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

1701009210030Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 12, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

1801009156011Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 13, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

1901009117612Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 14, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

2001009131096Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 15, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

2101009171557Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 15A, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

2201009101168Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 16, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

2301009174803Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 17, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

2401009114508Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 18, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

2501009242783Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 19, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

2601009091786Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 20, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

2701009156589Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 21, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

2801009085873Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 22, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

2901009146337Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 23, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

3001009173672Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 24, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

3101009100027Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 25, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

3201009160983Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 26, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

3301009114044Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 27, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

3401009114460Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 28, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

3501009121390Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 29, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

3601009173652Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 30, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

3701009105951Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 31, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

3801009180182Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 32, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

3901009120856Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 33, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

4001009097676Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 34, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

4101009087997Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 35, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

4201009131575Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 36, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

4301009176005Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 37, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

4401009085148Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 38, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

4501009164134Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 101, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

4601009153605Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 102, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

4701009108163Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 103, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

4801009183748Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 110, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

4901009084226Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 111, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

5001009179986Dzīvokļa īpašumsBurtnieku iela 33 - 112, Rīga, LV-1039
Apkaime: Teika
Citi nosaukumi

Aleksandra D, MFD, NovaDent, Rursus fizioterapija

Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".