Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 828 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000660080Zemes un būvju īpašumsBuļļu iela 1, Rīga, LV-1007
Apkaime: Dzirciems
201000632025Zemes un būvju īpašumsBuļļu iela 2A, Rīga, LV-1007
Apkaime: Dzirciems
Citi nosaukumi: Pro Gāze auto
301000632017Zemes un būvju īpašumsBuļļu iela 2B, Rīga, LV-1007
Apkaime: Dzirciems
401005630037Būvju īpašumsBuļļu iela 2C, Rīga, LV-1007
Apkaime: Dzirciems
501000660191Zemes un būvju īpašumsBuļļu iela 3, Rīga, LV-1007
Apkaime: Dzirciems
601000662028Zemes un būvju īpašumsBuļļu iela 3A, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
701003661497Paātrināti privatizēts dzīvoklisBuļļu iela 3A - 1, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
801009949294Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 2, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
901009172783Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 3, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
1001009163892Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 4, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
1101009158903Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 5, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
1201009191653Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 6, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
1301009176490Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 7, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
1401009162021Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 8, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
1501009952174Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 9, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
1601009227370Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 10, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
1701009220716Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 11, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
1801009158906Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 12, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
1901009180365Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 13, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
2001009155587Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 14, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
2101009163124Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 15, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
2201009210872Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 16, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
2301009196198Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 17, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
2401009161738Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 18, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
2501009162561Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 19, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
2601009195603Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 20, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
2701009158222Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 21, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
2801009162287Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 22, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
2901009158817Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 23, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
3001009227938Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 24, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
3101009194819Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 25, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
3201009161633Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 26, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
3301009155242Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 27, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
3401009156493Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 28, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
3501009207681Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 29, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
3601009171148Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 30, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
3701009158455Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 3A - 31, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
3801000660083Zemes un būvju īpašumsBuļļu iela 4, Rīga, LV-1007
Apkaime: Dzirciems
3901009180291Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 4 - 1, Rīga, LV-1007
Apkaime: Dzirciems
4001009221609Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 4 - 2, Rīga, LV-1007
Apkaime: Dzirciems
4101009188180Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 4 - 3, Rīga, LV-1007
Apkaime: Dzirciems
4201009142685Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 4 - 4, Rīga, LV-1007
Apkaime: Dzirciems
4301009231722Dzīvokļa īpašumsBuļļu iela 4 - 4A, Rīga, LV-1007
Apkaime: Dzirciems
4401000660190Zemes un būvju īpašumsBuļļu iela 5, Rīga, LV-1007
Apkaime: Iļģuciems
Citi nosaukumi: LU dienesta viesnica
4501000660082Zemes un būvju īpašumsBuļļu iela 6, Rīga, LV-1007
Apkaime: Dzirciems
4601005660053Būvju īpašumsBuļļu iela 7, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
Citi nosaukumi: Mēness aptieka
4701000660269Zemes un būvju īpašumsBuļļu iela 7, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
Citi nosaukumi: Mēness aptieka
4801000660081Zemes un būvju īpašumsBuļļu iela 8, Rīga, LV-1007
Apkaime: Dzirciems
4901000660003Zemes un būvju īpašumsBuļļu iela 9, Rīga, LV-1055
Apkaime: Iļģuciems
Citi nosaukumi: MFD Veselības centrs „Iļģuciems”
5001000660136Zemes un būvju īpašumsBuļļu iela 10, Rīga, LV-1007
Apkaime: Dzirciems
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".