Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 36. no 36 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000730096Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
201000730605Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 2, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
301000730559Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 2A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
401005730014Būvju īpašumsBukaišu iela 2A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
501005730072Būvju īpašumsBukaišu iela 3, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
601000730117Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 3, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
701005730116Būvju īpašumsBukaišu iela 3, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
801000732128Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 3 k-3, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
901005730117Būvju īpašumsBukaišu iela 4 k-1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
1001000730097Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 4 k-1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
1101000732119Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 5, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
1201000730098Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 6, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
1301005730048Būvju īpašumsBukaišu iela 7 k-1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
1401005730050Būvju īpašumsBukaišu iela 8, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
1501000730099Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 8, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
1601000730541Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 8A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
1701000730100Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 10, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
1801000730648Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 10A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
1901000730101Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 12, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
2001000730132Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 12A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
2101000732039Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 12 k-1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
2201005730125Būvju īpašumsBukaišu iela 12 k-1, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
2301000730118Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 14, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
2401000730506Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 14A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
2501000730528Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 14B, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
2601001190278Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 16, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
2701001190274Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 18, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
2801006190062Būvju īpašumsBukaišu iela 18, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
2901001190397Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 18A, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
3001001190398Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 18B, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
3101001190399Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 18C, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
3201001190396Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 20, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
3301001190242Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 22, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
3401001190365Zemes un būvju īpašumsBukaišu iela 24, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
3501006190030
Vēsturisks
Būvju īpašumsBukaišu iela 20, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
3601006190006
Vēsturisks
Būvju īpašumsBukaišu iela 20, Rīga, LV-1004
Apkaime: Katlakalns
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".