Būves kartīte (kadastra apzīmējums: 32920080066001)

Kadastra apzīmējums: 32920080066001

Administratīvā teritorija: Aizkraukles novads

Pamatdati

Nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums32920080066001 Zemesgrāmata
Kadastra objekta veidsBūve
Administratīvā teritorija  |

Aktuālie dati

Saistītie kadastra objekti (3)

Būves papildu dati

Būves konstruktīvo elementu dati (1)

Būves apjoma rādītāju dati (3)

Kadastrālā vērtība (1)

Kadastrālās uzmērīšanas dati (1)

Karte

Būves dati atjaunoti: 23.05.2024.

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution