Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1826 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
184050050002Zemes un būvju īpašums"Ancīši", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Ancīši
284050010037Zemes un būvju īpašums"Brikšņi", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Brikšņi
384050020003Zemes un būvju īpašums"Burtnieki", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Burtnieki
Citi nosaukumi: Burtnieki
484050010021Zemes un būvju īpašums"Celiņi", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Celiņi
584059000490Dzīvokļa īpašums"Celiņi" - 1, Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Celiņi dz.1
684059000623Dzīvokļa īpašums"Celiņi" - 2, Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Celiņi - dz.2
784059000834Dzīvokļa īpašums"Celiņi" - 3, Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Celiņi-dz.3
884059000833Dzīvokļa īpašums"Celiņi" - 4, Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Celiņi-dz.4
984050010011Zemes un būvju īpašums"Ceļinieki", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Ceļinieki
1084050010035Zemes un būvju īpašums"Ceļinieki 1", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Ceļinieki 1
1184055010004Būvju īpašums"Ceļinieki 1", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Ceļinieki 1
1284050010034Zemes un būvju īpašums"Ceļinieki 2", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Ceļinieki 2
1384050010040Zemes un būvju īpašums"Ceļinieki 3", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
1484055050002Būvju īpašums"Dzelmes", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Dzelmes
1584050010007Zemes un būvju īpašums"Dzintari", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Dzintari
Citi nosaukumi: Dzintari
1684055020025Būvju īpašums"Garā līnija 5", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija 5
1784050020045Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 7", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.7
1884050020044Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 8", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.8
1984050020049Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 11", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.11
2084055020049Būvju īpašums"Garā līnija 11", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.11
2184050020047Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 13", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.13
2284050020052Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 16", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.16
2384055020055Būvju īpašums"Garā līnija 17", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.17
2484050020055Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 17", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.17
2584055020029Būvju īpašums"Garā līnija 26", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
2684050020066Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 28", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.28
2784055020066Būvju īpašums"Garā līnija 28", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.28
2884055020069Būvju īpašums"Garā līnija 31", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.31
2984050020080Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 42", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.42
3084055020050Būvju īpašums"Garā līnija 42", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr 42
3184050020085Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 47", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.47
3284055020085Būvju īpašums"Garā līnija 47", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.47
3384050020092Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 54", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.54
3484055020062Būvju īpašums"Garā līnija 54", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.54
3584055020039Būvju īpašums"Garā līnija 59", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
3684055020043Būvju īpašums"Garā līnija 62", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
3784050020103Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 64", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.64
3884055020034Būvju īpašums"Garā līnija 69", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
3984055020110Būvju īpašums"Garā līnija 71", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.71
4084050020110Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 71", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.71
4184050020116Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 77", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr. 77
4284055020053Būvju īpašums"Garā līnija 77", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
4384050020124Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 85", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija 85
4484055020041Būvju īpašums"Garā līnija 87", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
4584050020149Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 110", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.110
4684055020149Būvju īpašums"Garā līnija 110", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.110
4784055020150Būvju īpašums"Garā līnija 111", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.111
4884050020150Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 111", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.111
4984055020151Būvju īpašums"Garā līnija 112", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.112
5084050020151Zemes un būvju īpašums"Garā līnija 112", Brocēni, Saldus novads, LV-3851
Nosaukums: Garā līnija Nr.112
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".