Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 472 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
166480010265Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Ābeles
266489000135Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 1, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
366489000123Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 2, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
466489000132Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 3, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Ābeles 3
566489000136Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 4, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
666489000137Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 5, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
766489000138Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 6, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
866489000128Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 7, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
966489000133Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 8, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
1066489000139Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 9, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
1166489000140Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 10, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
1266489000141Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 11, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
1366489000120Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 12, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
1466489000134Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 13, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
1566489000142Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 14, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
1666489000143Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 15, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
1766489000144Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 16, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
1866489000124Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 17, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
1966489000145Dzīvokļa īpašums"Ābeles" - 18, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
2066480030086Zemes un būvju īpašums"Āboltiņi", Puikules stacija, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Āboltiņi
2166480060002Zemes un būvju īpašums"Aizmeži", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Aizmeži 2
2266480010124Zemes un būvju īpašums"Akācijas", Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Akācijas
2366480010076Zemes un būvju īpašums"Akmentiņi", Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Akmentiņi
2466480010008Zemes un būvju īpašums"Alejas", Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Alejas
2566480020127Zemes un būvju īpašums"Alkšņi", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4068
Nosaukums: Vecalkšņi
2666480040080Zemes un būvju īpašums"Amiņi", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Amiņi
Citi nosaukumi: Amiņi
2766480010017Zemes un būvju īpašums"Apiņi", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Apiņi
Citi nosaukumi: Apiņi
2866480010054Zemes un būvju īpašums"Apsītes", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Apsītes
2966480040078Zemes un būvju īpašums"Ataugas", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Ataugas
Citi nosaukumi: Ataugas
3066480030008Zemes un būvju īpašums"Austrumi", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Austrumi
Citi nosaukumi: Austrumi
3166480010125Zemes un būvju īpašums"Auziņas", Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Puikule
3266480040075Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Avotiņi
Citi nosaukumi: Avotiņi
3366480030061Zemes un būvju īpašums"Avotkalni", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Avotkalni
Citi nosaukumi: Avotkalni
3466480060063Zemes un būvju īpašums"Bāliņi", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Bāliņi 1
3566480050053Zemes un būvju īpašums"Baumaņi", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Baumaņi
3666480010219Zemes un būvju īpašums"Benzīntanks", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Benzīntanks
3766480010121Zemes un būvju īpašums"Bērzāji", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Bērzāji
Citi nosaukumi: Bērzāji
3866480030118Zemes un būvju īpašums"Bērziņi 1", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Bērziņi
3966489000055Dzīvokļa īpašums"Bērziņi 1" - 1, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
4066489000056Dzīvokļa īpašums"Bērziņi 1" - 2, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
4166489000045Dzīvokļa īpašums"Bērziņi 1" - 3, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
4266489000057Dzīvokļa īpašums"Bērziņi 1" - 4, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
4366480040128Zemes un būvju īpašums"Bērziņi 2", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Bērziņi
Citi nosaukumi: Bērziņi 2
4466480020025Zemes un būvju īpašums"Bērzteiči", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4068
Nosaukums: Bērzteiči
4566480020031Zemes un būvju īpašums"Birzkalni", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Birzkalni
4666480010057Zemes un būvju īpašums"Birznieki", Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Birznieki
Citi nosaukumi: Birznieki
4766480010061Zemes un būvju īpašums"Birztalas", Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Nosaukums: Birztalas
4866489000032Dzīvokļa īpašums"Birztalas" - 1, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
4966489000089Dzīvokļa īpašums"Birztalas" - 2, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
5066489000157Dzīvokļa īpašums"Birztalas" - 3, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Limbažu novads, LV-4063
Īpašuma dati atjaunoti: 18.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".