Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Brīvības iela » Mājas

1. - 50. no 2450 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101005200027Būvju īpašumsBrīvības iela 31, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
201000200148Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 31, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
301000200094Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 33, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
401000202007Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 35, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
501000200092Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 37, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
601009173566Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 38, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
701009173895Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 38, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
801009176458Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 38, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
901000212000Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 38, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1001009047948Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 38 - 1, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1101009173565Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 38 - 2, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1201009126406Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 38 - 5, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1301009193762Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 38 - 6, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1401009126632Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 38 - 7, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1501009948338Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 38 - 8, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1601009126456Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 38 - 9, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1701009049729Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 38 - 10, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1801009242235Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 38 - 12, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
1901000202005Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 39, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2001000200091Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 39A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2101000210031Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 40, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
2201009143094Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 41, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2301000200090Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 41, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2401009189063Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 41 - 2, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2501009155361Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 41 - 6, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2601009156524Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 41 - 7, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2701000200089Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 43, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2801009015786Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 43 - 1A, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
2901009004305Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 43 - 1B, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3001009004306Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 43 - 3, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3101009004303Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 43 - 5, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3201009018214Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 43 - 7, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3301009018215Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 43 - 8, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3401009018216Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 43 - 9, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3501000210030Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 44, Rīga, LV-1050
Apkaime: Centrs
3601000202018Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 45, Rīga, LV-1010
Apkaime: Centrs
3701000210029Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 46, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
3801009282068Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 46 - 1, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
3901009282092Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 46 - 1A, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
4001009282069Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 46 - 2, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
4101009282070Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 46 - 3, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
4201009282071Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 46 - 4, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
4301009282072Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 46 - 5, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
4401009282073Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 46 - 6, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
4501009282074Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 46 - 7, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
4601009282075Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 46 - 8, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
4701009282076Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 46 - 9, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
4801009282077Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 46 - 10, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
4901009282078Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 46 - 11, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
5001009282079Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 46 - 12, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati