Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Brīvības iela » 52 » Dzīvokļi

1. - 27. no 27 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101009953083Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
201009159851Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
301000210012Zemes un būvju īpašumsBrīvības iela 52, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
401009135627Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 1, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
501009145741Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 1A, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
601009230922Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 1B, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
701009136282Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 1C, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
801009142886Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 2, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
901009170739Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 3, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
1001009160827Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 4, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
1101009183184Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 5, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
1201009157353Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 6, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
1301009135702Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 7, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
1401009953082Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 8, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
1501009174030Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 9, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
1601009171317Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 10, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
1701009140084Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 11, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
1801009140016Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 12, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
1901009183059Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 13, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
2001009190048Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 14, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
2101009131195Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 15, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
2201009189490Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 15A, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
2301009135390Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 16, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
2401009159902Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 16A, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
2501009228894Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 17, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
2601009124398Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 19, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
2701009135584Dzīvokļa īpašumsBrīvības iela 52 - 20, Rīga, LV-1011
Apkaime: Centrs
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati