Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Briežu iela » 7 » Dzīvokļi

1. - 50. no 162 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101009231176Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
201000680234Zemes un būvju īpašumsBriežu iela 7, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
301009230780Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 1, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
401009230781Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 2, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
501009230782Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 3, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
601009230783Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 4, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
701009230784Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 5, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
801009230785Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 6, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
901009230786Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 7, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
1001009230787Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 8, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
1101009230788Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 9, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
1201009230789Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 10, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
1301009230790Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 11, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
1401009230791Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 12, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
1501009230792Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 13, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
1601009230793Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 14, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
1701009230794Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 15, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
1801009230795Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 16, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
1901009230796Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 17, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
2001009230797Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 18, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
2101009230798Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 19, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
2201009230799Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 20, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
2301009230800Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 21, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
2401009230801Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 22, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
2501009230802Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 23, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
2601009230803Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 24, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
2701009230804Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 25, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
2801009230805Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 26, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
2901009230806Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 27, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
3001009230807Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 28, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
3101009230808Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 29, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
3201009230809Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 30, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
3301009230810Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 31, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
3401009230811Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 32, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
3501009230812Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 33, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
3601009230813Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 34, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
3701009230814Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 35, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
3801009230815Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 36, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
3901009230816Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 37, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
4001009230817Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 38, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
4101009230818Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 39, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
4201009230819Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 40, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
4301009230820Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 41, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
4401009230821Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 42, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
4501009230822Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 43, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
4601009230823Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 44, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
4701009230824Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 45, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
4801009230825Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 46, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
4901009230826Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 47, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
5001009230827Dzīvokļa īpašumsBriežu iela 7 - 48, Rīga, LV-1034
Apkaime: Mīlgrāvis
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap