Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Ķekavas novads » Ķekavas pagasts » Katlakalns » Bērzu iela » Mājas

1. - 8. no 8 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700070048Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 1, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Skadiņi-2
280700070250Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 1A, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bērzu iela 1a
380700070090Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 2, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bērzu iela 2
480700070416Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 3, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bērzu iela 3
580700070928Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 3A, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bērzu iela 3A
680700070135Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 4, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Bērzu iela 4
780700070464Zemes un būvju īpašumsBērzu iela 6, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Akācijas
880700070472Zemes un būvju īpašumsĶekavas novads
Nosaukums: Brakšas
Īpašuma dati atjaunoti: 22.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati