Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 146 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700120501Zemes un būvju īpašums"Āķīši", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Āķīši
280700120504Zemes un būvju īpašums"Bērzmalas", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Bērzmalas
380700120170Zemes un būvju īpašums"Bērzmentes 2", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Bērzmentes - 2
480700120509Zemes un būvju īpašums"Buči", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Buči
580700120347Zemes un būvju īpašums"Ceļtekas", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Ceļtekas
680700120031Zemes un būvju īpašums"Dūņas", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
780700120342Zemes un būvju īpašums"Dūrbārnes", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Dūbārnes
880700120360Zemes un būvju īpašums"Elektras", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Elektras
980700120145Zemes un būvju īpašums"Ezeriņi 1", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Ezeriņi - 1
1080700120553Zemes un būvju īpašums"Ezermuiža", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Ezermuiža
1180700120233Zemes un būvju īpašums"Griķi", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Griķi
1280700120240Zemes un būvju īpašums"Jaunbirzes", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Jaunbirzes
1380700120575Zemes un būvju īpašums"Jaunumi", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Jaunumi
1480700120339Zemes un būvju īpašums"Kalna Grīšļi", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Kalna-Grīšļi
1580700120344Zemes un būvju īpašums"Kalna Jāņi", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Kalna-Jāņi
1680700120341Zemes un būvju īpašums"Kalna Kraujas", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Kalna-Kraujas
1780700120149Zemes un būvju īpašums"Kalnaliepas", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Kalnaliepas
1880700120343Zemes un būvju īpašums"Kalna Rozes", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Kalna-Rozes
1980700120503Zemes un būvju īpašums"Kalnvidi", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Kalnvidi
2080700120201Zemes un būvju īpašums"Lejas Ezeriņi", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Lejas Ezeriņi
2180700120556Zemes un būvju īpašums"Lejasmuižas", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Lejasmuižas
2280700120500Zemes un būvju īpašums"Mālijas", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Mālijas
2380700120502Zemes un būvju īpašums"Māllēpes", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Māllēpes
2480700120066Zemes un būvju īpašums"Reimaņi", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Reimaņi
2580700120079Zemes un būvju īpašums"Rennes", Pulkarne, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Pumpuri
2680700120232Zemes un būvju īpašums"Rudiņi", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Rudiņi
2780700120346Zemes un būvju īpašums"Saulkalnes", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Saulkalnes
2880700120155Zemes un būvju īpašums"Smildziņas", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Smildziņas
2980705120007Būvju īpašums"Smildziņas", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Smildziņas
3080709002723Dzīvokļa īpašums"Smildziņas" - 1, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
3180709002718Dzīvokļa īpašums"Smildziņas" - 2, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
3280709002717Dzīvokļa īpašums"Smildziņas" - 3, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
3380700120579Zemes un būvju īpašums"Strautēni", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Strautēni
3480700120121Zemes un būvju īpašums"Strautiņi", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Strautiņi
3580700120009Zemes un būvju īpašums"Stūrmaņi", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Stūrmaņi
3680700120345Zemes un būvju īpašums"Sudrabkalni", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Sudrabkalni
3780700120499Zemes un būvju īpašums"Tērmaņi", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Tērmaņi
3880700120348Zemes un būvju īpašums"Tērmaņkalni", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Tērmaņkalni
3980700120498Zemes un būvju īpašums"Tomuļi", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Tomuļi
4080700120355Zemes un būvju īpašums"Vecmālnieki", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Vecmālnieki
4180700120338Zemes un būvju īpašums"Zieduļāres", Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Zieduļāres
4280700120520Zemes un būvju īpašumsAvotiņu iela 1, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Avotiņu iela 1
4380700120519Zemes un būvju īpašumsAvotiņu iela 2, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Avotiņu iela 2
4480700120525Zemes un būvju īpašumsAvotiņu iela 3, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Avotiņu iela 3
4580700120526Zemes un būvju īpašumsAvotiņu iela 4, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
4680700120527Zemes un būvju īpašumsAvotiņu iela 5, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Avotiņu iela 5
4780700120533Zemes un būvju īpašumsAvotiņu iela 6, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Avotiņu iela 6
4880700120532Zemes un būvju īpašumsAvotiņu iela 8, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Avotiņu iela 8
4980700120481Zemes un būvju īpašumsBērzumnieku iela 1, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Bērzumnieku iela 1
5080700120476Zemes un būvju īpašumsBērzumnieku iela 2, Bērzmente, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Nosaukums: Bērzumnieku iela 2
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati