Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 1013 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
146500010006Zemes un būvju īpašums"Ābeles", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Ābeles
Citi nosaukumi: Ābeles
246500040017Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3714
Nosaukums: Ābelītes
Citi nosaukumi: Ābelītes
346500020023Zemes un būvju īpašums"Āboliņi", Vecmiķeļi, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Āboliņi
446500010254Zemes un būvju īpašums"Aizupes", Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Aizupes
546500040045Zemes un būvju īpašums"Akācijas", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3714
Nosaukums: Akācijas
Citi nosaukumi: Akācijas
646500010109Zemes un būvju īpašums"Apiņi", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Apiņi
Citi nosaukumi: Apiņi
746500010163Zemes un būvju īpašums"Austrumi", Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Priedes
846500010354Zemes un būvju īpašums"Avoti", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Avoti
946500010262Zemes un būvju īpašums"Avotiņi", Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Avotiņi
1046500010108Zemes un būvju īpašums"Baloži", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Baloži
1146505010014Būvju īpašums"Baloži", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Baloži
1246500010124Zemes un būvju īpašums"Baltaiskrogs", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Baltaiskrogs
Citi nosaukumi: Baltaiskrogs
1346500010260Zemes un būvju īpašums"Baltiņi", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Baltiņi
Citi nosaukumi: Baltiņi
1446500040010Zemes un būvju īpašums"Baukaiši", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Baukaiši
1546500010020Zemes un būvju īpašums"Bēnes dzirnavas", Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Bēnes Dzirnavas
Citi nosaukumi: Bēnes dzirnavas
1646500020087Zemes un būvju īpašums"Bēnes Ozoli", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Bēnes Ozoli
1746500030044Zemes un būvju īpašums"Bērziņi", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Bērziņi
Citi nosaukumi: Bērziņi
1846500040008Zemes un būvju īpašums"Bēžas", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3714
Nosaukums: Bēžas
Citi nosaukumi: Bēžas
1946500040026Zemes un būvju īpašums"Birstaliņas", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3714
Nosaukums: Birstaliņas
2046500010252Zemes un būvju īpašums"Birzes", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Birzes
2146500020062Zemes un būvju īpašums"Birži", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Birži
2246500010158Zemes un būvju īpašums"Birznieki", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Birznieki
Citi nosaukumi: Birznieki
2346500010255Zemes un būvju īpašums"Brīvkalni", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Brīvkalni
2446500040071Zemes un būvju īpašums"Brīvnieki", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3714
Nosaukums: Brīvnieki
2546500010051Zemes un būvju īpašums"Bulduri", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Bulduri
2646500010342Zemes un būvju īpašums"Ceļinieki", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Ceļinieki
2746500040023Zemes un būvju īpašums"Ceļmaļi", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3714
Nosaukums: Ceļmaļi
2846500020072Zemes un būvju īpašums"Celmi", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Celmi
2946500040047Zemes un būvju īpašums"Ceplīši", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Vecceplīši
3046500020060Zemes un būvju īpašums"Ceri", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Ceri
Citi nosaukumi: Ceri
3146500030038Zemes un būvju īpašums"Cerības", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Cerības
3246500020057Zemes un būvju īpašums"Ceriņi", Vecmiķeļi, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Ceriņi
3346500010008Zemes un būvju īpašums"Ciekuri", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Ciekuri
Citi nosaukumi: Ciekuri
3446500020055Zemes un būvju īpašums"Dailes", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Dailes
3546505020002Būvju īpašums"Dailes", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
3646500040118Zemes un būvju īpašums"Dižvētras", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3714
Nosaukums: Dižvētras
3746500010019Zemes un būvju īpašums"Dzejoļi", Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Dzejoļi
Citi nosaukumi: Dzejoļi
3846500050352Zemes un būvju īpašums"Dzelzceļa ēka 1", Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Dzelzceļa ēka 1
3946500050350Zemes un būvju īpašums"Dzelzceļa ēka 2", Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Dzelzceļa ēka 2
4046509000120Dzīvokļa īpašums"Dzelzceļa ēka 2" - 1, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Dzelzceļa ēka 2-1
4146509000121Dzīvokļa īpašums"Dzelzceļa ēka 2" - 2, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Dzelzceļa ēka 2-2
4246509000118Dzīvokļa īpašums"Dzelzceļa ēka 2" - 3, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Dzelzceļa ēka 2-3
4346509000119Dzīvokļa īpašums"Dzelzceļa ēka 2" - 4, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Dzelzceļa ēka 2-4
4446509000401Dzīvokļa īpašums"Dzelzceļa ēka 2" - 5, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
4546509000125Dzīvokļa īpašums"Dzelzceļa ēka 2" - 6, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Dzelzceļa ēka 2-6
4646500050351Zemes un būvju īpašums"Dzelzceļa ēka 3", Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Dzelzceļa ēka 3
4746509000230Dzīvokļa īpašums"Dzelzceļa ēka 3" - 1, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Dzelzceļa ēka 3-1
4846509000355Dzīvokļa īpašums"Dzelzceļa ēka 3" - 4, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
4946509000169Dzīvokļa īpašums"Dzelzceļa ēka 3" - 6, Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Dzelzceļa ēka 3-6
5046500050353Zemes un būvju īpašums"Dzelzceļa ēka 4", Bēne, Bēnes pagasts, Dobeles novads, LV-3711
Nosaukums: Dzelzceļa ēka 4
Īpašuma dati atjaunoti: 13.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".