Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Tukuma novads » Tukums » Baznīcas iela » 12A » Dzīvokļi

1. - 50. no 52 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
190010040891Zemes un būvju īpašumsBaznīcas iela 12A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Baznīcas iela 12A
290019006760Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
390019006761Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
490019006762Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
590019006763Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
690019006764Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
790019006765Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
890019006766Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
990019006767Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1090019006768Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1190019006769Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 10, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1290019006770Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1390019006771Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 12, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1490019006772Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1590019006773Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1690019006774Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 15, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1790019006775Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 16, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1890019006776Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 17, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1990019006777Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2090019006778Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 19, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2190019006779Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 20, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2290019006780Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 21, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2390019006781Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 22, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2490019006782Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 23, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2590019006783Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2690019006784Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 25, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2790019006785Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 26, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2890019006786Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 27, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2990019006787Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 28, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3090019006788Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3190019006789Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 30, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3290019006790Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 31, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3390019006791Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 32, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3490019006792Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 33, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3590019006793Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 34, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3690019006794Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 35, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3790019006795Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 36, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3890019006796Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 37, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3990019006797Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 38, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4090019006798Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 39, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4190019006799Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 40, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4290019006800Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 41, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4390019006801Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 42, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4490019006802Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 43, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4590019006803Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 44, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4690019006804Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 45, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4790019006805Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 46, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4890019006806Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 47, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4990019006807Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 48, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
5090019004019Dzīvokļa īpašumsBaznīcas iela 12A - 49, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Īpašuma dati atjaunoti: 11.04.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati