Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 240 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
140880040007Zemes un būvju īpašums"Ainas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Ainas
240880040157Zemes un būvju īpašums"Alejas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Alejas
340889000112Dzīvokļa īpašums"Alejas" - 1, Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
440889000111Dzīvokļa īpašums"Alejas" - 4, Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
540889000119Dzīvokļa īpašums"Alejas" - 5, Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
640889000110Dzīvokļa īpašums"Alejas" - 6, Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
740880040195Zemes un būvju īpašums"Atpūtas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Atpūtas
840880040242Zemes un būvju īpašums"Attīrīšanas iekārtas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Attīrīšanas iekārtas
940880040068Zemes un būvju īpašums"Auziņas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Auziņas
1040880040444Zemes un būvju īpašums"Bajāri", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Jaunbajāri
1140880040073Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Bērzi
1240880040046Zemes un būvju īpašums"Caunes", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Caunes
Citi nosaukumi: Caunes
1340880040110Zemes un būvju īpašums"Ceļmalas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Ceļmalas
1440880040177Zemes un būvju īpašums"Cirši", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Cirši
1540880040016Zemes un būvju īpašums"Dardedzes", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dardedzes
1640880040042Zemes un būvju īpašums"Dravas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dravas
1740880040451Zemes un būvju īpašums"Dūjas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dūjas
1840880040082Zemes un būvju īpašums"Dzelmes", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dzelmes
1940885040012Būvju īpašums"Dzintari", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Kalte Oši
2040880040014Zemes un būvju īpašums"Dzirnavnieki", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dzirnavnieki
2140880040441Zemes un būvju īpašums"Ēnas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Ēnas
2240880040447Zemes un būvju īpašums"Gaismas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Gaismas
Citi nosaukumi

P/N Lielsvitene, Svitenes pagasta pārvalde un saieta nams, Tautas nams

2340885040005Būvju īpašums"Gaismas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Gaismas
Citi nosaukumi

P/N Lielsvitene, Svitenes pagasta pārvalde un saieta nams, Tautas nams

2440880040104Zemes un būvju īpašums"Grāvīši", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Grāvīši
2540880040011Zemes un būvju īpašums"Ieviņas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Ieviņas
2640880040051Zemes un būvju īpašums"Indrāni", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Indrāni
2740880040394Zemes un būvju īpašums"Induļi", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Induļi
2840880040076Zemes un būvju īpašums"Kadiķi", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Kadiķi
2940880040409Zemes un būvju īpašums"Kamenes", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Kamenes
3040880040165Zemes un būvju īpašums"Kārlīši", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Kārlīši
3140880040438Zemes un būvju īpašums"Kastaņu kalte", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Kalte Kastaņi
3240880040240Zemes un būvju īpašums"Kļavas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Kļavas
3340880040090Zemes un būvju īpašums"Lēpītes", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Lēpītes
3440880040212Zemes un būvju īpašums"Līdakas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Līdakas
3540880040199Zemes un būvju īpašums"Liedagas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Liedagas
3640880040406Zemes un būvju īpašums"Lielsvitene", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Lielsvitene
3740880040475Zemes un būvju īpašums"Mākoņi", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Mākoņi
3840880040112Zemes un būvju īpašums"Meldri", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Meldri 1
3940880040035Zemes un būvju īpašums"Mētras", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Mētras
4040880040448Zemes un būvju īpašums"Minerālmēslu noliktava", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Minerālmēslu noliktava
4140880040095Zemes un būvju īpašums"Ošēni", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Ošēni
4240880040414Zemes un būvju īpašums"Ošu kalte", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Kalte Oši
4340880040058Zemes un būvju īpašums"Ozoliņi", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Ozoliņi
4440880040490Zemes un būvju īpašums"Pagastmāja", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Pagastmāja
Citi nosaukumi: Svitenes doktorāts un zobārsts, Svitenes skola
4540880040029Zemes un būvju īpašums"Pamati", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Pamati
4640880040434Zemes un būvju īpašums"Poļu kalte", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Poļu kalte
4740880040183Zemes un būvju īpašums"Pumpuriņi", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Pumpuriņi
4840880040403Zemes un būvju īpašums"Rezerves daļu noliktava", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Rezerves daļu noliktava
4940880040101Zemes un būvju īpašums"Riekstiņi", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Riekstiņi
5040880040026Zemes un būvju īpašums"Rūķīši", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Rūķīši
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".