Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 443 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
140880030039Zemes un būvju īpašums"Ābelītes", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Ābelītes
Citi nosaukumi: Ābelītes
240880040007Zemes un būvju īpašums"Ainas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Ainas
340880040157Zemes un būvju īpašums"Alejas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Alejas
440889000112Dzīvokļa īpašums"Alejas" - 1, Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
540889000111Dzīvokļa īpašums"Alejas" - 4, Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
640889000119Dzīvokļa īpašums"Alejas" - 5, Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
740889000110Dzīvokļa īpašums"Alejas" - 6, Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
840880040108Zemes un būvju īpašums"Alejnieki", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Alejnieki
940880040086Zemes un būvju īpašums"Anzēni", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Anzēni
Citi nosaukumi: Anzēni
1040880010010Zemes un būvju īpašums"Apšenieki", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Apšenieki
1140880030001Zemes un būvju īpašums"Asari", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Asari
1240880010014Zemes un būvju īpašums"Atomi", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Atomi
1340880040195Zemes un būvju īpašums"Atpūtas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Atpūtas
1440880040242Zemes un būvju īpašums"Attīrīšanas iekārtas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Attīrīšanas iekārtas
1540880010029Zemes un būvju īpašums"Audzes", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Audzes
1640880040053Zemes un būvju īpašums"Austrumi", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Austrumi
1740880040068Zemes un būvju īpašums"Auziņas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Auziņas
1840880030081Zemes un būvju īpašums"Avenes", Tīrumi, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Avenes
1940880040444Zemes un būvju īpašums"Bajāri", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Jaunbajāri
2040880040175Zemes un būvju īpašums"Bandenieki", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Bandenieki
Citi nosaukumi: Bandenieki
2140880030134Zemes un būvju īpašums"Bāzes stacija", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Svitenes pagasta ūdenstornis
2240880050003Zemes un būvju īpašums"Baznīckrogs", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Baznīckrogs
2340880050046Zemes un būvju īpašums"Bērsteles baznīca", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Bērsteles baznīca
Citi nosaukumi: Lielbērsteles Evanģēliski luteriskā baznīca
2440880040073Zemes un būvju īpašums"Bērzi", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Bērzi
2540880050002Zemes un būvju īpašums"Birzuļi", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Birzuļi
2640880050038Zemes un būvju īpašums"Brēdiķi", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Brēdiķi
2740880040170Zemes un būvju īpašums"Brūveri", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Brūveri
2840880050031Zemes un būvju īpašums"Bullēni", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Bullēni
2940880040019Zemes un būvju īpašums"Bumbieres", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Bumbieres
3040880040046Zemes un būvju īpašums"Caunes", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Caunes
Citi nosaukumi: Caunes
3140880040110Zemes un būvju īpašums"Ceļmalas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Ceļmalas
3240880070013Zemes un būvju īpašums"Čiekuri", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Čiekuri
Citi nosaukumi: Čiekuri
3340880030030Zemes un būvju īpašums"Cielavas", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Cielavas
Citi nosaukumi: Cielavas
3440880040177Zemes un būvju īpašums"Cirši", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Cirši
3540880010042Zemes un būvju īpašums"Cukuriņi", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Cukuriņi
3640885010007Būvju īpašums"Cukuriņi", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
3740880010038Zemes un būvju īpašums"Dambīši", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dambīši
3840880040016Zemes un būvju īpašums"Dardedzes", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dardedzes
3940880040137Zemes un būvju īpašums"Derības", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Derības
4040880010006Zemes un būvju īpašums"Dimanti", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dimanti
4140880040042Zemes un būvju īpašums"Dravas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dravas
4240880030004Zemes un būvju īpašums"Druvas", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Druvas
Citi nosaukumi: Druvas
4340880040451Zemes un būvju īpašums"Dūjas", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dūjas
4440880010005Zemes un būvju īpašums"Dūmiņi", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dūmiņi
4540880040082Zemes un būvju īpašums"Dzelmes", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dzelmes
4640880060021Zemes un būvju īpašums"Dzērves", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dzērves
Citi nosaukumi: Dzērves
4740880010031Zemes un būvju īpašums"Dzimteņi", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dzimteņi
Citi nosaukumi: Dzimteņi
4840880040012Zemes un būvju īpašums"Dzintari", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dzintari
4940885040012Būvju īpašums"Dzintari", Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Kalte Oši
5040880040014Zemes un būvju īpašums"Dzirnavnieki", Svitene, Svitenes pagasts, Bauskas novads, LV-3917
Nosaukums: Dzirnavnieki
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".