Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Tukuma novads » Tukums » Baložu iela » Mājas

1. - 50. no 122 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
190010040171Zemes un būvju īpašumsBaložu iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Baložu iela 1
290010040016Zemes un būvju īpašumsBaložu iela 2A, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Baložu iela 2a
390010040369Zemes un būvju īpašumsBaložu iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Baložu iela 3
490019003911Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 3 - 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
590019003904Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 3 - 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
690019003903Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 3 - 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
790019003908Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 3 - 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
890019003909Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 3 - 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
990019003910Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 3 - 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1090019003905Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 3 - 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1190019003906Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 3 - 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1290019003907Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 3 - 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1390010040370Zemes un būvju īpašumsBaložu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Baložu iela 4
1490010040147Zemes un būvju īpašumsBaložu iela 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Baložu iela 5
1590010040372Zemes un būvju īpašumsBaložu iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Baložu iela 6
1690010040149Zemes un būvju īpašumsBaložu iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Baložu iela 7
1790010040104Zemes un būvju īpašumsBaložu iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Baložu iela 8
1890015040022Būvju īpašumsBaložu iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Baložu iela 9
1990010040371Zemes un būvju īpašumsBaložu iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Baložu iela 9
2090019001307Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2190019003503Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2290019001185Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2390019003507Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2490019002985Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2590019002741Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2690019000226Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2790019002030Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2890019003163Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2990019004386Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 10, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3090019000646Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3190019003498Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 12, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3290019002435Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3390019006348Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3490019003499Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 15, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3590019003500Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 16, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3690019001037Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 17, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3790019003501Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3890019003502Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 19, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3990019000422Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 20, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4090019003504Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 21, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4190019002682Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 22, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4290019002659Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 23, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4390019000779Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4490019002829Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 25, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4590019006202Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 26, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4690019004394Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 27, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4790019002476Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 28, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4890019003040Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
4990019000893Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 30, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
5090019001200Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 9 - 31, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".