Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Tukuma novads » Tukums » Baložu iela » 11 » Dzīvokļi

1. - 34. no 34 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
190010040819Zemes un būvju īpašumsBaložu iela 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Baložu iela 11
290015040023Būvju īpašumsBaložu iela 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Nosaukums: Baložu iela 11
390019006631Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
490019000450Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
590019006050Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
690019000883Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
790019002046Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
890019000986Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
990019006504Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1090019003542Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1190019001815Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1290019006483Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 10, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1390019000478Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 11, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1490019006049Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 12, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1590019000777Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 13, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1690019002732Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1790019003539Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 15, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1890019001877Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 16, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
1990019002864Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 17, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2090019000023Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 18, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2190019003540Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 19, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2290019000609Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 20, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2390019006599Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 21, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2490019000427Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 22, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2590019002153Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 23, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2690019000502Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2790019002916Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 25, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2890019000490Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 26, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
2990019000647Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 27, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3090019001748Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 28, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3190019002692Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 29, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3290019002356Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 30, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3390019003541Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 31, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
3490019006083Dzīvokļa īpašumsBaložu iela 11 - 32, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".