Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Rīga » Baldones iela » Mājas

1. - 50. no 286 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
101000600226Zemes un būvju īpašumsBaldones iela 1, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
201000600286Zemes un būvju īpašumsBaldones iela 1A, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
Citi nosaukumi

Administratīvā apgabaltiesa, Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams, Rīgas pilsētas tiesa

301000600296Zemes un būvju īpašumsBaldones iela 1B, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
Citi nosaukumi: Tiesu namu aģentūra
401000600346Zemes un būvju īpašumsBaldones iela 2, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
Citi nosaukumi: VSAA Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļa
501000600162Zemes un būvju īpašumsBaldones iela 4, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
601000602075Zemes un būvju īpašumsBaldones iela 5, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
701009261151Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 5 - 1, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
801009261152Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 5 - 2, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
901000600163Zemes un būvju īpašumsBaldones iela 6, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
1001000600157Zemes un būvju īpašumsBaldones iela 7, Rīga, LV-1083
Apkaime: Āgenskalns
1101000600071Zemes un būvju īpašumsBaldones iela 8, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
1201009250356Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 1, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
1301009953906Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 2, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
1401009250266Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 3, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
1501009250614Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 4, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
1601009250463Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 5, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
1701009252376Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 6, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
1801009250132Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 7, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
1901009250104Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 8, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
2001009252377Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 9, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
2101009250186Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 10, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
2201009250233Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 11, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
2301009250294Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 12, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
2401009250002Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 13, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
2501009250915Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 14, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
2601009250867Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 15, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
2701009250733Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 16, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
2801009250954Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 17, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
2901009250248Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 18, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
3001009251360Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 19, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
3101009250229Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 20, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
3201009250756Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 21, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
3301009250734Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 22, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
3401009270820Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 23, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
3501009250603Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 24, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
3601009250106Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 25, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
3701009249955Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 26, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
3801009250253Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 27, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
3901009250599Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 28, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
4001009250955Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 29, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
4101009199404Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 30, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
4201009250593Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 31, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
4301009250790Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 32, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
4401009251299Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 33, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
4501009250365Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 34, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
4601009250062Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 35, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
4701009250103Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 36, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
4801009250105Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 37, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
4901009250185Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 38, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
5001009250735Dzīvokļa īpašumsBaldones iela 8 - 39, Rīga, LV-1007
Apkaime: Āgenskalns
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".