Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 48. no 48 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144500060095Zemes un būvju īpašums"Zemgale 3", Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
244509000105Dzīvokļa īpašums"Zemgale 3" - 1, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
344509000078Dzīvokļa īpašums"Zemgale 3" - 2, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
444509000104Dzīvokļa īpašums"Zemgale 3" - 3, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
544509000101Dzīvokļa īpašums"Zemgale 3" - 4, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
644509000100Dzīvokļa īpašums"Zemgale 3" - 5, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
744509000103Dzīvokļa īpašums"Zemgale 3" - 6, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
844509000106Dzīvokļa īpašums"Zemgale 3" - 7, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
944509000107Dzīvokļa īpašums"Zemgale 3" - 8, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
1044500060345Zemes un būvju īpašums"Zemgale 4", Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Zemgale 2
1144500060080Zemes un būvju īpašums"Zemgale 7", Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Zemgale 7
1244500060134Zemes un būvju īpašums"Zemgale 8", Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Zemgale 8
1344500060220Zemes un būvju īpašums"Zemgale 9", Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Zemgale-1
1444500060066Zemes un būvju īpašums"Zemgale 10", Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Zemgale
1544500060068Zemes un būvju īpašums"Zemgale 12", Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Lapkovska mājas
1644500060295Zemes un būvju īpašums"Zemgale 14", Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Dzīvojamā māja 552.3km.
1744500060326Zemes un būvju īpašums"Zemgale 15", Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Zemgales baznīca
Citi nosaukumi: Zemgales Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca
1844500060214Zemes un būvju īpašums"Zemgale 16", Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Zemgales koledža
Citi nosaukumi: Zemgales vidusskola
1944500060251Zemes un būvju īpašums"Zemgales stacija 1", Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Dzīvojama māja Nr.1 "Zemgales" stacija
2044509000086Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 1" - 1, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
2144509000007Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 1" - 2, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Dzīv. m.Nr.1 Zemgales st.
2244509000076Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 1" - 3, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
2344509000026Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 1" - 4, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
2444500060250Zemes un būvju īpašums"Zemgales stacija 2", Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Dzīv m. Nr.2 Zemgales st.
2544509000084Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 2" - 1, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
2644509000016Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 2" - 2, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
2744509000089Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 2" - 3, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
2844509000088Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 2" - 4, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
2944509000006Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 2" - 5, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3044509000004Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 2" - 6, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3144500060249Zemes un būvju īpašums"Zemgales stacija 5", Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Dzīvojama māja Nr.5 "Zemgales" stacija
3244509000024Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 5" - 1, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3344509000025Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 5" - 2, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3444509000008Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 5" - 3, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3544500060319Zemes un būvju īpašums"Zemgales stacija 6", Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Zemgales stacija, dzīvojamā māja nr.6
3644509000091Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 6" - 1, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3744509000096Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 6" - 2, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3844509000092Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 6" - 3, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3944509000108Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 6" - 4, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4044509000102Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 6" - 5, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4144509000093Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 6" - 6, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4244509000129Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 6" - 7, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4344509000094Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 6" - 8, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4444509000021Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 6" - 9, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4544509000075Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 6" - 10, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4644509000090Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 6" - 11, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4744509000095Dzīvokļa īpašums"Zemgales stacija 6" - 12, Zemgale, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4844500060009Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Zemgale
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".