Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 45. no 45 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144500050001Zemes un būvju īpašums"1", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi, z.g. Nr.1
244500050002Zemes un būvju īpašums"3", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 2
344500050003Zemes un būvju īpašums"4", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 4
444500050004Zemes un būvju īpašums"5", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 5
544500050005Zemes un būvju īpašums"6", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 6
644500050006Zemes un būvju īpašums"7", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 7
744500050007Zemes un būvju īpašums"8", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 8
844500050008Zemes un būvju īpašums"10", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 10
944500050009Zemes un būvju īpašums"11", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 11
1044500050010Zemes un būvju īpašums"12", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 12
1144500050011Zemes un būvju īpašums"13", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 13
1244500050012Zemes un būvju īpašums"14", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 14
1344500050013Zemes un būvju īpašums"15", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi, 15
1444500050014Zemes un būvju īpašums"16", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 16
1544500050015Zemes un būvju īpašums"17", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 17
1644500050016Zemes un būvju īpašums"18", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 18
1744500050017Zemes un būvju īpašums"19", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 19
1844500050018Zemes un būvju īpašums"20", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 20
1944505050003Būvju īpašums"20", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
2044500050019Zemes un būvju īpašums"21", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 21
2144500050020Zemes un būvju īpašums"23", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 23
2244500050021Zemes un būvju īpašums"24", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi z.g.24
2344500050022Zemes un būvju īpašums"25", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi z.g.25
2444500050023Zemes un būvju īpašums"26", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 26
2544500050024Zemes un būvju īpašums"27", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 27
2644500050025Zemes un būvju īpašums"28", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: D/s Mežvidi z.g. Nr.28
2744500050026Zemes un būvju īpašums"29", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 29
2844500050027Zemes un būvju īpašums"31", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 31
2944500050028Zemes un būvju īpašums"32", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 32
3044500050029Zemes un būvju īpašums"33", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 33
3144500050030Zemes un būvju īpašums"34", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: "34" Mežvidi
3244500050031Zemes un būvju īpašums"35", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: 35, Mežvidi
3344500050032Zemes un būvju īpašums"36", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi, 36
3444500050033Zemes un būvju īpašums"37", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 37
3544500050034Zemes un būvju īpašums"38", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 38
3644500050035Zemes un būvju īpašums"39", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi
3744500050036Zemes un būvju īpašums"40", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 40
3844500050037Zemes un būvju īpašums"41", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 41
3944500050038Zemes un būvju īpašums"43", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 43
4044500050039Zemes un būvju īpašums"44", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 44
4144500050041Zemes un būvju īpašums"46", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 46
4244500050042Zemes un būvju īpašums"47", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 47
4344500050043Zemes un būvju īpašums"49", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi 49
4444500050044Zemes un būvju īpašums"50", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Mežvidi, z.g. Nr.50
4544500050045Zemes un būvju īpašums"51", Mežvidi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Dārzkopības s-ba "Mežvidi" z.g.Nr.51
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".