Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 138 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144660010289Zemes un būvju īpašums"Attīrīšanas iekārta", Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
244660010079Zemes un būvju īpašums"Jaungrantiņi", Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Jaungrantiņi
344660010162Zemes un būvju īpašums"Kumbuļi 7", Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Kumbuļi-7
444665010008Būvju īpašums"Kumbuļi 8", Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
544660010121Zemes un būvju īpašums"Kumbuļi 8", Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Kumbuļi-8
644660010120Zemes un būvju īpašums"Kumbuļi 9", Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Kumbuļi 9
744660010044Zemes un būvju īpašums"Purenes", Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Purenes
844660010310Zemes un būvju īpašums"Riekstiņu Lauki", Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Riekstiņi
944660010318Zemes un būvju īpašums"Skaistas", Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Skaistas 1
1044660010142Zemes un būvju īpašums"Vālodzīte", Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Vālodzīte
1144660010165Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Kumbuļi 39
1244660010122Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Kumbuļi-3
1344660010040Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Pakalni
1444660010163Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 1, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Kumbuļi - 1
1544660010164Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 2, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Jaunšemberga-1
1644665010015Būvju īpašumsDārzu iela 3, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
1744660010322Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 4, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Līvānu māja Nr.4
1844660010167Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 6, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Gabrijeļčika mājas
1944665010012Būvju īpašumsDārzu iela 6, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
2044660010166Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 7, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Kurpnieki
2144660010088Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 8, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Sizova mājas
2244660010161Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 9, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Kumbuļi
2344660060022Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 10, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Liepas
2444660010091Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 12, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Klusumi 3
2544660010169Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 13, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Dubinoviča māja
2644660010168Zemes un būvju īpašumsDārzu iela 14, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Kumbuļi 39
2744665010014Būvju īpašumsDārzu iela 14, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
2844660010347Zemes un būvju īpašumsLīdumnieku iela 1, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Līdumnieku iela 1
2944669000073Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 1 - 1, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3044669000074Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 1 - 2, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3144669000075Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 1 - 3, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3244669000076Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 1 - 4, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3344669000077Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 1 - 5, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3444669000078Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 1 - 6, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3544669000080Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 1 - 7, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3644669000081Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 1 - 8, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3744660010342Zemes un būvju īpašumsLīdumnieku iela 2, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Līdumnieku iela Nr.2
3844669000071Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 2 - 5, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3944669000072Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 2 - 6, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4044660010336Zemes un būvju īpašumsLīdumnieku iela 2A, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Vālodze V.P.
4144660010338Zemes un būvju īpašumsLīdumnieku iela 3, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4244669000049Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 3 - 1, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4344669000101Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 3 - 2, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4444669000052Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 3 - 3, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4544669000053Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 3 - 4, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4644669000054Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 3 - 5, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4744669000006Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 3 - 6, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4844669000100Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 3 - 7, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4944669000007Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 3 - 8, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
5044669000055Dzīvokļa īpašumsLīdumnieku iela 3 - 9, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".