Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Šeit lasīt detalizētu informāciju par kartītē iekļautiem datiem:

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss (juridiskām personām un pašvaldībām tiek parādīti reģistrācijas numurs vai identifikators un nosaukums), personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 140 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
144505070084Būvju īpašums"Apakšstacija TP-6322", Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
244500070300Zemes un būvju īpašums"Apakšstacija TP-6322", Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Apakšstacija TP-6322
344500070034Zemes un būvju īpašums"Atvari", Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Atvari
444500070285Zemes un būvju īpašums"Demenes Romas katoļu draudze", Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Demenes Romas Katoļu draudze
Citi nosaukumi: Demenes Jēzus Sirds katoļu baznīca, Demenes Romas Katoļu draudzes kapi
544505070004Būvju īpašums"Lāsīte", Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Lāsīte
644500070170Zemes un būvju īpašums"Piekalnes", Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Piekalnes
744500040114Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Anastasija
844500070010Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Bar
944500070112Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Demene -10
1044500070117Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Veceiši-1
1144500070106Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Atvari-1
1244500070223Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Pavlova
1344500070401Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Lauri
1444500070418Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Demene - 7
1544500070012Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Dukāti
1644500070054Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Demene
1744500070057Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Antonijs
1844500070105Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Blazmas-2
1944500070110Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Pastorati - 2
2044500070116Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Kaldēji-1
2144500070268Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Cerība
2244500070360Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Pēteri
2344500070121Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Raipoli
2444500070276Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
Nosaukums: Pievišķi
2544500070457Zemes un būvju īpašumsAugšdaugavas novads
2644500070321Zemes un būvju īpašumsBriģenes iela 1, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Pumpuri
2744500070008Zemes un būvju īpašumsBriģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Briģenes iela 2
2844505070065Būvju īpašumsBriģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Kantoris-klubs
2944500070460Zemes un būvju īpašumsBriģenes iela 3, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3044509000041Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 1, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3144509000049Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 2, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3244509000051Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 3, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3344509000022Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 4, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3444509000052Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 5, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3544509000053Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 6, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3644509000054Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 7, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3744509000019Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 8, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3844509000055Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 9, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
3944509000040Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 10, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4044509000042Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 11, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4144509000043Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 12, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4244509000044Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 13, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4344509000045Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 14, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4444509000046Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 15, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4544509000047Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 16, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4644509000048Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 17, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4744509000050Dzīvokļa īpašumsBriģenes iela 3 - 18, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
4844500070502Zemes un būvju īpašumsBriģenes iela 4, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Demene
4944500070447Zemes un būvju īpašumsBriģenes iela 6, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Nosaukums: Briģenes iela 6
5044500070505Zemes un būvju īpašumsBriģenes iela 6A, Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
Īpašuma dati atjaunoti: 20.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".