Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

1. - 50. no 105 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700010068Zemes un būvju īpašumsAtpūtas iela 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Valdlauči 5
280709002028Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
380709000255Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 2, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
480709000192Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 3, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
580709001561Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 4, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
680709000524Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 5, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
780709000261Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 6, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Nosaukums: Valdlauči 5
880709002029Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 7, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
980709000322Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 8, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1080709000323Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 9, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1180709000290Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 10, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1280709000914Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1380709000785Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 12, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1480709000217Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 13, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1580709000371Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 14, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1680709000247Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 15, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1780709000262Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 16, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1880709000244Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 17, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
1980709000368Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 18, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2080709000641Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 19, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2180709000584Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 20, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2280709000369Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 21, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2380709000242Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 22, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2480709001394Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 23, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2580709000254Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 24, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2680709002030Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 26, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2780709001362Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 27, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2880709000991Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 28, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
2980709000992Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 29, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3080709000193Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 30, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3180709000324Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 31, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3280709000993Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 32, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3380709000194Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 33, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3480709000246Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 34, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3580709000195Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 35, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3680709000642Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 36, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3780709001396Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 37, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3880709000643Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 38, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
3980709000196Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 39, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4080709000026Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 40, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4180709000370Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 41, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4280709000804Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 42, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4380709000243Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 43, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4480709001611Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 44, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4580709000711Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 45, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4680709000523Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 46, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4780709001345Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 47, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4880709000540Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 48, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
4980709000818Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 49, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
5080709000245Dzīvokļa īpašumsAtpūtas iela 2 - 50, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Īpašuma dati atjaunoti: 22.06.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".