Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros un Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem.
Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, apkaimes vai administratīvās teritorijas. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem. Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, saite uz nekustamā īpašuma datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Ķekavas novads » Ķekavas pagasts » Katlakalns » Aroniju iela » Mājas

1. - 8. no 8 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
180700020432Zemes un būvju īpašumsAroniju iela 1, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: d/s Ziedonis Nr.490
280700020075Zemes un būvju īpašumsAroniju iela 2, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr. 486
380700020553Zemes un būvju īpašumsAroniju iela 3, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.491
480700020364Zemes un būvju īpašumsAroniju iela 4, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
580700020301Zemes un būvju īpašumsAroniju iela 5, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.492
680700020335Zemes un būvju īpašumsAroniju iela 6, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.484
780700020357Zemes un būvju īpašumsAroniju iela 8, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.483
880700020551Zemes un būvju īpašumsAroniju iela 10, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Nosaukums: Ziedonis Nr.482
Īpašuma dati atjaunoti: 22.05.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati