Nekustamo īpašumu datubāze

Pieteikums datu atlasei

Nekustamo īpašumu datubāzē par nekustamo īpašumu vienkopus pieejami dati no Kadastra informācijas sistēmas atvērtajiem teksta un ģeotelpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtiem datiem, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtajiem datiem, datiem par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros,Tiesu administrācijas publicētiem e-izsoļu datiem un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem. Pakalpojumā ir iespēja meklēt nekustamo īpašumu pēc kadastra numura, kadastra apzīmējuma, adreses, administratīvās teritorijas, apkaimes vai OpenStreet Map reģistrēta nosaukuma. Autorizētam lietotājam ar noteiktu piekļuves tiesību apjomu, ir iespēja veikt datu atlasi pēc nekustamā īpašuma platības, kadastrālās vērtības, īpašumtiesību veida un citiem datu atlases nosacījumiem Lasīt tālāk

Datu atlases rezultātā tiek parādīts nekustamā īpašuma kadastra numurs vai kadastra objekta apzīmējums, nekustamā īpašuma veids, adrese vai administratīvā teritorija, apkaime, OpenStreet Map reģistrēti nosaukumi, saite uz datu kartīti. Kartītē, atbilstoši nekustamā īpašuma veidam, tiek parādīti pamatdati, adreses dati (adreses id, adresē reģistrēto uzņēmumu, publisko personu un iestāžu, uzņēmumu struktūrvienību, nekustamo īpašumu un darījumu, kas saistīti ar konkrēto nekustamo īpašumu, skaits, īpašuma sastāvs (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas vai nekustamā īpašuma objekta nesadalītās daļas skaitītājs/saucējs, adrese), īpašumtiesības (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, personas statuss, personas īpašuma tiesību statuss), īpašuma kadastrālā vērtība, tiesību nostiprinājuma informācija (Zemesgrāmatas nodalījuma numurs, apgabaltiesu zemesgrāmatas nodaļas nosaukums, pazīme, vai kadastra datos veiktās izmaiņas ir nostiprinātas zemesgrāmatā), apgrūtinājumi (kadastra objekta veids, kadastra apzīmējums, apgrūtinājuma klasifikācijas kods un skaidrojums, apgrūtinājuma kārtas numurs zemes vienībā, apgrūtinājuma noteikšanas datums, apgrūtinājuma piekritīgā platība un mērvienība), dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros, dati par darījumiem ar nekustamiem īpašumiem (darījuma veids, objekts, darījuma datums, saite uz darījuma datu kartīti), izsoles dati.

Dati, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, par valsts drošībai un valsts aizsardzībai svarīgiem objektiem), vai kas pieejami tikai identificētai personai (piemēram, kadastra subjekta (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati, telpu grupu labiekārtojuma dati un telpu raksturojoši dati) nav pieejami.

Daugavpils » Arhitektu iela » Mājas

1. - 50. no 747 ierakstiem(-a)
Nr.Kadastra objekta numurs/apzīmējumsNekustamā īpašuma veidsAdrese vai administratīvā teritorijaMonitorētPapildu dati
   
105000051807Zemes un būvju īpašumsArhitektu iela 3, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
Citi nosaukumi: Maxima X, Swedbank
205000281710Zemes un būvju īpašumsArhitektu iela 4, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
305009011296Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 1, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
405009028564Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 2, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
505009035501Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 3, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
605009012670Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 4, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
705009028566Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 5, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
805009035503Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 6, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
905009023909Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 7, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1005009035490Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 8, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1105009016142Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 9, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1205009012203Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 10, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1305009000392Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 12, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1405009015935Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 13, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1505009035494Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 14, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1605009028563Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 15, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1705009000393Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 16, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1805009019764Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 17, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
1905009002264Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 18, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2005009021574Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 19, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2105009003566Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 20, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2205009019236Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 21, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2305009019432Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 22, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2405009026083Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 23, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2505009035498Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 24, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2605009028565Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 25, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2705009001265Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 26, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2805009031714Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 27, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
2905009017154Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 28, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3005009013114Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 29, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3105009000627Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 30, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3205009010135Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 31, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3305009002937Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 32, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3405009035497Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 33, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3505009029668Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 34, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3605009023941Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 35, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3705009000154Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 36, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3805009035485Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 37, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
3905009035484Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 38, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4005009035505Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 39, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4105009005950Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 40, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4205009035502Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 41, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4305009000410Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 42, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4405009003328Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 43, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4505009031266Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 44, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4605009023180Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 45, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4705009015603Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 46, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4805009001181Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 47, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
4905009035499Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 48, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
5005009035491Dzīvokļa īpašumsArhitektu iela 4 - 49, Daugavpils, LV-5410
Apkaime: Ķīmiķu ciemats
Īpašuma dati atjaunoti: 10.07.2024

Datu avots un licence: Kadastra informācijas sistēmas atvērtie teksta un telpiskie dati, Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes atvērtie dati, Būvniecības valsts kontroles biroja atvērtie dati, Tieslietu ministrijas atvērtie dati “Dati par piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros”, atvērto datu licence Creative Commons Attribution, Tiesu administrācijas e-izsoļu dati, OpenStreetMap nosaukumu dati, Centrālās statistikas pārvaldes atvērtie dati: "Apkaimes".